no fereshte59 - فیس بوک ایران
فرشته

مشخصات

موارد دیگر
فرشته
15 پست
زن

دنبال‌کنندگان

فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته

در مقابل تقدیر خداوند،

مثل کودکی یک ساله باش؛

وقتی او را به هوا می اندازی،

میخندد

چون ایمان دارد که تو او را خواهی گرفت…

فرشته
فرشته

به جای اینکه به باغ دیگران سرک بکشید

به کار خود بپردازید و هر چه میخواهید

در باغ خود بکارید

فرشته
فرشته

بزرگترین درد بشریت نادانی نیست.

بلکه توهم داشتن آگاهیست.

اگر ما میدانستیم که چقدر نمیدانیم،

دنیا بهشت میشد …

فرشته
فرشته

هر فردی بهترین هم که باشد ،

اگر زمانی که باید باشد نباشد …

همان بهتر که نباشد !

لوئیس بونوئل

فرشته
فرشته

بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است،
و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی ست که
ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد.
ریچارد باخ

فرشته
فرشته

سلام روز همگی بخیر

فرشته هستم.از سال 92 عضو

نایس فان بودم که با تعطیلی اینجا

منم مثل بقیه شدم.