no fillegalaxie - فیس بوک ایران
500x626_1570531534791218.jpg
دختر کهکشان

مشخصات

موارد دیگر
دختر کهکشان
8 پست
زن

دنبال‌کنندگان

دختر کهکشان
دختر کهکشان

انقدر فامیلامون رو ندیدیم
که چند وقت پیش یه یارو اومد به اسم عموم خونمون شام خورد !
بعدا فهمیدیم گدا بوده


دختر کهکشان
دختر کهکشان

داشتیم پسره نزدیکه کنکور رفته خواستگاری خانواده دختره گفتن اندازه رتبه کنکور پسرتون سکه مهر دخترمون....

پسره از زندگی زده نشسته درس خوندن تا اونجایی که خبر دارم رتبه یک کشور شده بود!!!

دختر کهکشان
دختر کهکشان

ضایع یعنی اینکه فامیلیت قاسمی باشه

باباتم اسمتو گذاشته باشه “میرزا” !

دختر کهکشان
دختر کهکشان

بچه ها کسی میتونه به من درمورد ویرایش و اندازه متن کمک کنه

دختر کهکشان
دختر کهکشان
هر چه مغرورتر باشی
تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی
بیشتر به دنبالت می آیند؛
امان از روزی که غروری نداشته باشی
و بی ریا به آنها محبت کنی
آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛
سادهـ از کنارت عبور می کنند …
دختر کهکشان
دختر کهکشان
آرزو می‌کنم
‎کتاب‌ های خوب بخوانی
‎آهنگ‌ های خوب گوش کنی
‎عطرهای خوب ببویی
‎با آدم‌ های خوب حرف بزنی
‎و فراموش نکنی
‎که هیچ وقت دیر نیست
‎بودن چیزی که دوست داری باشی
دختر کهکشان
دختر کهکشان
500x626_1570531534791218.jpg
دختر کهکشان
دختر کهکشان

یکی باید باشد....که ادم را با نگاهش صدا کند....

دختر کهکشان