no hamidreza-4870 - فیس بوک ایران
متن-زیبا-1.jpg images DfPtm6SqFksLRzSRNesPiMev5MzdOk4vVjeDFd6KADitCoaDzPho_qyccx5U10aas-h3YK-22qg8RqT8_4i5YI6rPSI7YS906tCRup56WQ عکس-نوشته-بی-خیال-4.jpg
hamidreza

مشخصات

موارد دیگر
hamidreza
26 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

hamidreza
hamidreza

به به چه سکوووتی...

دیدگاه · 1399/10/28 - 11:07 6 +
hamidreza
hamidreza

...

متن-زیبا-1.jpg
دیدگاه · 1399/10/28 - 10:20 9 +
hamidreza
hamidreza

...

images
دیدگاه · 1399/10/28 - 10:14 7 +
hamidreza
hamidreza

...

DfPtm6SqFksLRzSRNesPiMev5MzdOk4vVjeDFd6KADitCoaDzPho_qyccx5U10aas-h3YK-22qg8RqT8_4i5YI6rPSI7YS906tCRup56WQ
دیدگاه · 1399/10/28 - 10:09 4 +
hamidreza
hamidreza

...

عکس-نوشته-بی-خیال-4.jpg
دیدگاه · 1399/10/28 - 10:07 5 +
hamidreza
hamidreza

...

10531476986102599697.jpg
دیدگاه · 1399/10/28 - 10:05 5 +
hamidreza
hamidreza

...

4d40750165d8ebb5891a517ccd600720.jpg
دیدگاه · 1399/10/28 - 10:03 3 +
hamidreza
hamidreza

images
دیدگاه · 1399/10/28 - 10:03 2 +
hamidreza
hamidreza

...

photo-posted-by-viber-with-cool-new-text-and1.jpg
دیدگاه · 1399/10/28 - 09:51 2 +
hamidreza
hamidreza

...

images
دیدگاه · 1399/10/28 - 09:50 2 +
hamidreza
hamidreza

...

83a5a282f092aa7baf6982b54227bb54-1.jpg
دیدگاه · 1399/10/28 - 09:45 2 +
hamidreza
hamidreza

...

c8b2f17833a4c73bb20f88876219ddcd-1.jpg
دیدگاه · 1399/10/28 - 09:44 1 +
hamidreza
hamidreza

29bdbc822df2e6c13dcf4afe6913525f-1.jpg
دیدگاه · 1399/10/28 - 09:43 1 +
hamidreza
hamidreza
گذشته‌هایت را ببخش.
زیرا آنان همچون کفش‌های کودکی‌ات نه تنها برایت کوچک هستند،
بلکه تو را از برداشتن گام‌های بزرگ باز می‌دارند.
جملات-زیبا-10.jpg
دیدگاه · 1399/10/28 - 09:34 1 +
hamidreza
hamidreza
گمان می‌کنم هر آدمی
باید پشت پنجره اتاقش.
یک گلدان گل شمعدانی داشته باشد؛ که هر بار گل‌هایش خشک می‌شود و دوباره گل می‌دهد.
یادش بیفتد که روز‌های غم هم به پایان می‌رسند!
4434017.jpg
دیدگاه · 1399/10/28 - 09:30 2 +
صفحات: 1 2