no k-reza - فیس بوک ایران
62138218_170744143931579_1427446233444716184_n.jpg 1394041914373447856666210.png
رضا

اهل خراسانم [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
رضا
5 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(13 کاربر)
رضا
رضا

چه درد بی درمانی!

رضا
رضا

هر چه می‌بینی برون از دانه و دام تو نیست
فارغ از دام و بری از دانه می‌باید شدن
بابت پیمان شکن پیمانه نوش و غم مخور
زانکه شادی خوردهٔ پیمانه می‌باید شدن


رضا
رضا
اینجا دوباره!
گلشن دوباره جامهٔ افسردگی درید
گل‌ها شکفت و سبزه دمید و بهار شد


رضا
رضا
دیده بینا خواهد اگر ...

***
از جملهٔ دردهای بی درمانم
وز جملهٔ سوز داغ بی پایانم
سوزنده‌تر آنست که چون مردم چشم
در چشم منی و دیدنت نتوانم

62138218_170744143931579_1427446233444716184_n.jpg
رضا
رضا

اینم از خونه اول ، نایس فان! ای آمده بامداد شوریده و مست پیداست... که باده دوش گیرا بوده است*** امروز خرابی و نه روز گشتست... مستک مستک بخانه اولیست نشست

1394041914373447856666210.png