no kimia - فیس بوک ایران
kimia

مشخصات

موارد دیگر
kimia
1 پست
زن

دنبال‌کنندگان

kimia
kimia

آرزو می‌کنم
‎کتاب‌ های خوب بخوانی
‎آهنگ‌ های خوب گوش کنی
‎عطرهای خوب ببویی
‎با آدم‌ های خوب حرف بزنی
‎و فراموش نکنی
‎که هیچ وقت دیر نیست
‎بودن چیزی که دوست داری باشی