قاصدک حرف دلم را به خدایم برسان

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

برچسب‌های کاربری

واسه دل خودم

گروه عمومی · 47 کاربر · 4987 پست
ROZ
ROZ


بیــــــــاد دوســــــــــت

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══

برای تو مینویسم که عزیزتر از جان شدی
و لازم تر از نفس.
عزیز دور،
عزیز دست نیافته،
عزیز بوسیدنی،
عزیز قلبم،
برای تو مینویسم که خواستم تورا در آغوش بکشم؛
ولی دستانم کوتاه بود.
برای تو مینویسم که بوسیدنت آرزو بود.
برای تو مینویسم که یک جهانی.
مینویسم برای تمام روزهایی که قرار است نباشم.
باشد که بدانی و بدانند که تورا دوست می داشتم؛
بسیار
بسیار...


جان-جـــــانانم؛ تا ابد و یک روز سلامت بمان هر جای این جهانی.....


[لینک ضمیمه]
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
{-57-}
500x505_1591350617768830.png
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️

دلش می خواست نباشد
چمدانش را بست
تمامرا با خود برد … {-35-}

❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
❤️خورشید❤️
صفحات: 1 2 3 4 5