no mahshid - فیس بوک ایران
500x625_1588057096497305.jpg 500x500_1562617301250392.jpg IMG_20180206_224547.jpg ۲۰۱۸۰۲۰۶_۱۵۰۹۴۰.jpg
مــهــشــیـد

و خـــــدایـی کــه بـه شــــدت کـافـیــــسـت . . . . [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
مــهــشــیـد
52 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(22 کاربر)
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

پرتکرار ترین جمله ای که به گوشمان میرسید
دراین مضمون بود:
...
برایمان بسیار بزرگش کردن بسیار بزرگتر از چیزی که هست ...
نمیگذاشتن بخریم میگفتند مختصاست
محروم شدیم از آن رنگ !
گاهی اگر شیطنتمان بالا میزد و یواشکی ردایمیخریدیم
هرجا میرفتیم میپرسیدنشدی ؟
واین داستان همواره ادامه داشت
لباس های قشنگ را کنار میگذاشتیم برای بعد ازیا شاید برای مجلس...
شدن را برایمان تبدیل کردن بهتا قهرمان نشوی صاحب مدال نخواهی شد...
پس بایدمیشدیم
ازخودمان قهرمان میساختیم...
اینجا بود که تصمیم گرفتیم تمام هم و غممان رابگذرایم
برای ساختن قهرمان...
مادرانی کهداشتن خودشان راوهمه میدانستن
میتوانستن زل بزنن به چشمانسر تا پایش را برانداز کنن
بعد هم با یک چشم غرهرا باز پس گیرند شاید در#گوش بقیه هم پچ پچ کنند...
اما،نه به چشم
به چشم یه
که هرچه ، خوش، بلند،و....
شاید اگر میخواستنوارد خانواده اشان کنن بیشتر دقت میکردند
جنس بهتر راکه حداقل کیفیت را داشته باشد...
که به اندازهباشد
و
و
اما افسوس کهمیخواهند ببرند برایو...
بعد هم اگر چند ماه هم گذر نکند ازکردن برای، از ماندن در#خانواده اشان هرچه خواستند بگویند پشت سر
بگویندنداشتن، وما نبودند(بسی واضح بود از ابتدا)...
یادشان رفته کهکردن را یاد گلندادند!!!
یادشان رفته که رسمرا نشان شان نداند!
یادشان رفته که میخواستندبه خانهببرند!
هرچه،خوش تراش تر لذت بخش تر
و صد البتهشاید هم بشود گفت...
یادشان رفته که وقتی زنگ زدن تارا دعوت بهکنن...
نگفتند:مثل خودمانند،هم کفویم،دخترو.
گفتند:خانواده شانزاده اند ،فروشند،به زیبایی ملکه هاست و... یادشان رفته چندرفتن...
روی چند دخترگذاشتن...
قلب چند دختر را...
وچندرا جاری کردن...
چند دختر را ازدور کردن و
فرستادن دنبالو....
جالب استداشتن پس از اینهمه
پا گذاشتن رویو آبروی دیگرانتمامشوند....

500x889_1586266553867798.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

کوچک
هیچوقتنیستند!!
مثلا منبیاورم و تو
برایم فالبگیری!!

500x625_1588057096497305.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد
ســلام

آرزو دارم

عصرتون پر از زیبایی

پر از آرامش

پر از لبخند‌ از ته دل

و پراز محبت باشه

عصر قشنگتون

سرشار از عشق و شادی

طعم زندگیتون شیرین
500x500_1562617301250392.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

بعضی ها می گویند
آدم ها همان رفتاری را به تو
بازمی گردانند
که تو در مقابلشان داری
من اما می گویم
آدم ها همانرا با تو دارند
کهمی خواهد
تو می توانیباشی
وببینی
و می توانیباشی
وببینی
این ها همه اش بستگی بهدارد
اگر از درونباشیم
باشیم
باشیم
دست بهو بد رفتاری نمی زنیم
اما وای از آن روز
کهنباشی
باشی
باشی
انگار تمامِ دنیارا خورده اند
و می خواهیرا بگیری
از تمامِ آدم های اطرفت
مهم هم نیست
چقدرببینی
چقدرببینی
چقدررا نادیده بگیرند
تو کارِ خودت را می کنی
بی توقعکردن
نشنیدن و ندیدنِ بدی ها
نیست
...

IMG_20180206_224547.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

داشتم فکر می‌کردم هیچ مهم نیست
که قد یهیک و نود باشه یا یک و هفتاد یا هرچی!
چاق و لاغر و یه‌کم زشت‌تر و یه‌ذره خوشگلتر
و بی ریش و باهم مهم نیست!
مهم هم نیست این‌که‌ چقدر جذاب و
وچقدر استخونی و کشیده‌ست
و عطر مارک فلانش تا چند تا خیابون
اون‌طرف‌تر می‌پیچه و نمی‌پیچیه
وچقدر بم و شاعرانه‌ست!
حتی این‌کهچقدره
و مدلامروز یا آینده‌ش چیه و چی نیست
و یه کوچه این‌ورتر یا اون‌ورتر بودن
‌ی داشته و نداشته‌ی خودش
و خونه‌ی قدیمیِ پدریش زیادنداره!
مهم...
مهم امنیت‌_ها_شه،
مهم اینه که چقدر و تا کجا میشه بی دغدغهبود
و با خیال راحت تکیه کرد به کوهِیه
و از جا زدن وخالی کردن و نامردی
و رفیق نیمه راه بودن نترسید.
از تمامِ وجود و بودن یه،
مهم اون حس آرامش و امنیتیه
که بهکه پا میذاره توی زندگیش هدیه میده...

از بین داشته‌های یه،
مهم‌ترین داراییش،
!

۲۰۱۸۰۲۰۶_۱۵۰۹۴۰.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد


با همه یِ دین و دنیایش؛
خرابی هایِ روزگارانش؛
کنارت می آید؛
می ماند...
تمام نمیشود از تو؛
و برایِ بدست آوردنت با همه ی دنیا میجنگند...
...
از عالم و خاتَم ؛
سپاهِ عظیمی میسازد
در راسَ ش قرار میگیرد
و همه شان را ملزم میکند که تک به تک؛
و یک تنه با تو بجنگند.
اینجاست که معادله یِ عشق؛
به همین راحتی حل میشود.

IMG_20160718_130217.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

همه‌مان افرادی معمولی هستیم.
خسته کننده ایم
شگفت انگیزیم
همه‌مان خجالتی هستیم؛
شجاعیم
قهرمانیم
بی پناهیم...
!.

500x667_1565711755641479.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

خوشبختی
همیشه داشتنِ چیزی نیست.
خوشبختی گاهی لذت عمیق
از نداشته‌هاست!
«یک نوع رهایی» که شبیه به هیچ چیز نیست؛ و گاهی ساده و غیرقابل تصور است.

500x666_1587749117523893.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

به کسی اعتماد کن که
اندوه پنهان شده در لبخندت
عشق پنهان شده در خشمت
و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد . . .

500x666_1587749243925912.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

تنها غرور است که

انسانیت را به باد میدهد

ما از مشتی خاکیم وبه آن برمی گردیم

تا میتوانی دستی بگیرو

مهربان باش

500x667_1587750056063848.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

مراقب شمعدانی‌هایت باش!!
اردیبهشت
ماه عاشقی‌های بی‌ملاحظه است...............!!!

500x556_1587724044876580.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

هدیه های خدا زیبا هستند
و تو زیباترین................!!!

500x624_1587802591523191.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

روزه یعنی نفس خود پاک کن / قلب ابلیس درونت چاک کن

راه پرواز است سوی آسمان / ماه گردیدن بسان عاشقان

التماس دعا

500x666_1587786466596481.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

چه خوش بود دیروز که خود را درختی می‌پنداشتم
تقریبا در یک‌جا ریشه کرده بودم
و با کُندیِ هر چه تمام‌تر، قد می‌کشیدم
نسیم و باد شمال را در خود می‌کشیدم
و نوازش‌ها و ضربه‌ها را...
نه عذابِ خود بودم، نه سُرورِ خود
از ثقلِ خود رهایی‌ام نبود
نه تصمیمی بود و نه جنبشی
تکانی هم اگر خوردم از باد بود

500x500_1549372864826289.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

عمر میگذرد
و من بیش تر میفهمم
که هیچ چیز در دنیا
ارزش گریه کردن را ندارد!
ما آدم ها مدام چیزهایی را که اسمشان را مصیبت و بدبختی میگذاریم
در سرزمین افکارمان میچرخانیم و دور میکنیم و همین باعث میشود در صدسالگی حسرتِ لذت نبردن از زندگی را بخوریم!
شاید کلمه ی رها کردن و فرار کردن برای چنین لحظاتی به وجود آمده اند...
از غصه هایت فرار کن
در ناکجا آبادِ درونت رهایش کن؛
و به دنبال هر چیز که شادت میکند روانه شو...
زندگی اگر چیزهای زیادی برای گریه کردن دارد،
چیزهایی هم برای لبخند زدن دارد

...

500x888_1565709186536568.jpg
مــهــشــیـد
مــهــشــیـد

،
چیزی شبیه به گم شدنه،
توی یه آدم دیگه.
حالا هرچی کسی رو بیشترداشته باشی
عمیق‌تر گم می‌شی.
یه جاهایی دیگه نمی‌دونی
برای خودت داریمی‌کنی یا برای اون.
حالا دیگه همون آهنگی رو گوش می‌دی که اون گوش می‌ده.
همون کاری رو انجام می‌دی که اون می‌خواد.
همون حرفی رو می‌زنی که اونداره.
حالا دیگه حق داری حسادت کنی
حالا دیگه چشم به راه بودن معنی پیدا می‌کنه
حالا دیگهداری نگران باشی.
از یه جایی به بعد، اون نفس می‌کشه تا تو زندگی کنی.
«آدم برایداشتن، به دلیل احتیاج نداره،
اما برای زندگی کردن بهانه می‌خواد».

500x889_1587632909186943.jpg
صفحات: 1 2 3 4