no marym1234 - فیس بوک ایران
IMG_20220320_061851_612.jpg IMG_20220210_220319_095.jpg
مریم

زن تنها که عشقشو دزدیدند [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
مریم
31 پست
زن

دنبال‌کنندگان

مریم
مریم
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ آدما، ﻣﻮﻧﺪﯾﻢ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﻧﺪﻥ توی زندگی ما ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ اصن
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺪﯾﻬﺎ ﻭ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼِ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ متفاوت،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺍﻻّ ﺑﻪ ﻣﺎ کسایی ک دوسشون داریم!
ﺑﻮﺩﯾﻢ، ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻻّ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﻣﯿﻤﺮﺩﯾﻢ.
ﺷﮑﺴﺘﯿﻢ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﭼﯽ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣُﺮﺩﯾﻢ،
ﺗﻭ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺭﻩ ﺩﺭﮐﺶ ﻧﮑﺮد:)

مریم
مریم
نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی
به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی
نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی
به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی
نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی

مریم
مریم
قدر اونایی که بخاطرتون صبر میکنن رو بدونید،
اوناییکه برای دیدنتون، برای حرف زدن باهاتون، برای داشتنتون تلاش میکنن!
باور کنید خیلی کم پیش میاد کسی شمارو با همه ی نقص هاتون دوست داشته باشه
کم پیش میاد کسی نبودن شمارو به بودن یکی دیگه ترجیح بده، کم پیش میاد کسی اونقدر دوستتون داشته باشه که مثل یک مادر توی هر لحظه ی زندگیش نگران شما باشه.
اگر یکی از اینارو دارید، قدرشو بدونید!

مریم
مریم
وقتی قلبی را عاشق کردی
وقتی وجودی را وابسته کردی
وقتی نفس های یک نفر را به نام خودت زدی
وقتی جان کسی را به نفس های خودت گره زدی
وقتی احساسی را در کسی روشن کردی
وقتی قلب کسی را صاحب شدی
فقط...
امانت دار خوبی باش
تنهایش نگذار
ترکش نکن
به او خیانت نکن
اگر بروی...اگر ترکش کنی چه با خداحافظی چه بی خداحافظی او میمیرد
نه اینکه نفس هایش قطع و تنش سرد شود نه!
مریم
مریم
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ آدما، ﻣﻮﻧﺪﯾﻢ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﻧﺪﻥ توی زندگی ما ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ اصن
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺪﯾﻬﺎ ﻭ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼِ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ متفاوت،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺍﻻّ ﺑﻪ ﻣﺎ کسایی ک دوسشون داریم!
ﺑﻮﺩﯾﻢ، ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻻّ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﻣﯿﻤﺮﺩﯾﻢ.
ﺷﮑﺴﺘﯿﻢ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﭼﯽ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣُﺮﺩﯾﻢ،
ﺗﻭ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺭﻩ ﺩﺭﮐﺶ ﻧﮑﺮد:)

مریم
مریم
وقتی یه آدم هر کاری میکنه تا بهت نشون بده خیلی براش باارزشی، تو خودتو به هر راه نزن که ثابت کنی بی‌ارزشه.
سعی کن به همون اندازه برای طرفت ارزش قائل باشی. آخه میدونی، اون آدمم یه روز خسته میشه و میره، اون موقع خودتو بکشی هم نمیتونی برگردونیش.

مریم
مریم
گاهی سکوت میکنی!!!
چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای
حرف بزنی.....
گاهی سکوت میکنی،
چون واقعا هیچ حرفی برای گفتن
نداری...
سکوت گاهی یک انتظاره و گاهی
هم یک اعتراض!
اما بیشتر وقت ها سکوت برای اینه
که هیچ کلمه خاصی
نمیتونه غمی رو که تو وجودت داری
توصیف کنه؛
مریم
مریم

«اینک به جای این‌که از دوری زادگاهم بنالم و تسلیم یأس و ناامیدی شوم تصمیم گرفتم تا آن‌جا که توانایی دارم به فعالیت بپردازم و دیوانه‌وار کار کنم. کارهای پر سر و صدا را که با امید و کاوش و پیشرفت قرین باشد و بر ناامیدی و خاموشی ترجیح میدهم

مریم
مریم

بـزرگـتـریـن درد دنیا؛
اینکه دلتـو بشکنـه ؛
له کنه؛
ۅلی خۅدش نفهمه؛
باهات چیکار کردہ...???‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌?????

مریم
مریم
خـوب وبـد
هـرچـه بـود
برگ دیگـری ازدفتـر
روزگار،درحـال ورق خـوردنـه
و امسـال روبه پـایـان اسـت
إنشـاالله پـایـان
سـالتـون پـرازخـاطـرات
خـوش باشـه
وبـهارپیـش رو
پـرازعشـق،شــادی وخـوش خبـری باشـه????????
IMG_20220320_061851_612.jpg
مریم
مریم

ڄهان به چه کار آید؟))

اڳڔ"ټۅ" ڔا در کݧار خۅد ݧداۺټه باۺݦ
و کݪݦات چه بیهۅده خۅاهݧد بۅد
اڳر ݧټۅاݧݦ..
ڔۅبڔۅیت بایسټم و ڣڔیاد بزݧم که؛

"دۅسټت داڔݦ"

مریم
مریم
هر آدمی تا یه‌جایی بهتون فرصت میده، ولی بالاخره خسته میشه، از حس اضافی بودن، از جنگیدن واسه موندن، از قهر و آشتی‌ مکرر، از توضیح‌دادن خودش، از برطرف‌کردن سوتفاهما؛ کاسه صبرِ آدمای زندگیتونو لبریز نکنید، ممکنه دیگه هیچ آدمی، به این اندازه وصله‌ی‌ وجودتون نباشه..

ℓσvєـقانه
????????????????

مریم
مریم

روز پدر رو به تمام پدران تبریک میگم به خصوص به پدر خودم

مریم
مریم

کاش کمی فکر می‌کردید اگر کسی بیاد تو زندگی خودتون چه حال پیدا می‌کردید مثلا میگند دوست دختر ودوست پسر آخه مرد متاهل دوست دختر

مریم
مریم

خوب من هم خدایی دارم بانوهای که اومدید تو زندگی یک مرد متاهل وبهش میگید زندگی و عشقی ودوستت دارم واونم مگه کاش کنارم خوابیده بودی درحالی که من الل کنارشم بازم میگم شکر لیاقتشان زنهای هرزه هستند.مثل مریمها وآذر هاموو

صفحات: 1 2 3