no mehrdadrad - فیس بوک ایران
مهرداد راد

مشخصات

موارد دیگر
مهرداد راد
3 پست

دنبال‌کنندگان

مهرداد راد
مهرداد راد

عمری به هوس باد هوی پیمودم

در هر کاری خون جگر پالودم

در هر چه زدم دست زغم فرسودم

دست از همه باز داشتم آسودم

مهرداد راد
مهرداد راد

هر عیب که از خلق بدیدی به خود اندیش..........

دیدگاه · 1399/06/21 - 22:44 در D O C H A R 5 +
مهرداد راد
مهرداد راد

هرعیب که از خلق بدیدی به خود اندیش......

دیدگاه · 1399/06/21 - 22:40 5 +