مدیران فیس بوک ایران.
roz
170 دنبال کننده, 3722 پست
GHOGHNOOS
41 دنبال کننده, 122 پست
Pari
100 دنبال کننده, 208 پست
nicefun
123 دنبال کننده, 96 پست