مدیران فیس بوک ایران.
farid-ritter
25 دنبال کننده, 93 پست
roz
239 دنبال کننده, 3772 پست
Farid
33 دنبال کننده, 763 پست
Mahpar
146 دنبال کننده, 4 پست
Pari
128 دنبال کننده, 242 پست
nicefun
160 دنبال کننده, 165 پست