no mina34 - فیس بوک ایران
photo_2020-01-11_18-00-25.jpg photo_2020-01-11_17-57-19.jpg photo_2020-01-11_17-55-32.jpg photo_2020-01-11_17-54-06.jpg
mina

مشخصات

موارد دیگر
mina
91 پست

دنبال‌کنندگان

(48 کاربر)
mina
mina

دیر آمده ای
مرو شتابان
ای رفتن تو
چو رفتن جان
photo_2020-01-11_18-00-25.jpg
دیدگاه · 1398/10/21 - 18:00 10 +
mina
mina

مرحبااے عشق خوش سوداے ما
اے دواے جمله علت هاے ما
اے دواے نخوت و ناموس ما
اے توافلاطون وجالینوس ما
علت اینکه عشق دواے همه دردهاست بخاطراینست که همه دردهاازدل ناشے میشود،هرکداممایڪ دلے داریم ودراین دل هم صدهاهزارآرزوداریم واین آرزوها هم باهم تلاقے پیدامیکنندوکشمکش وجنگ و تنازع بوجودمیاید ،بنابراےناگرماهمه دلمان را یکجایے

دیدگاه · 1398/10/21 - 17:58 10 +
mina
mina

خویش را دریاب
از ایجاب خویش
شو ازبستن
سیماب خویش
نغمه ئی پیدا کن از تار خودی
آشکارا ساز اسرار خودی
photo_2020-01-11_17-57-19.jpg
دیدگاه · 1398/10/21 - 17:57 9 +
mina
mina
جانا نظری فرما
چون جان نظرهایی
چون گویم دل بردی
چون عین دل مایی
photo_2020-01-11_17-55-32.jpg
دیدگاه · 1398/10/21 - 17:55 9 +
mina
mina
مقصود اگر
از دیـدن دنیـا فقط این بود
دیدیم، ولی دیدن دنیا به چه قیمت


photo_2020-01-11_17-54-06.jpg
دیدگاه · 1398/10/21 - 17:54 8 +
mina
mina

هـيچ‌وقت به چيزى كه براى تو نيست وابسته نشو.
photo_2020-01-11_17-51-17.jpg
دیدگاه · 1398/10/21 - 17:53 7 +
mina
mina
مهربان ترین قسمتِ زندگیِ هر شخصی؛
زمانی ست که آن کسی را که دوست دارد، دوستش بدارد!
منظورم را میفهمی؟
اینکه کسی باشد که تو را آنطور که دلت می خواهد دوست بدارد، می شود مهربان ترین قسمتِ زندگیِ تو.. نسبت به تمامِ مسائل خوش بین می شوی، لبخند میزنی، ایده می دهی، فکرت باز میشود و حتی دیگر نسبت به مسائلی که دلت را میزد واکنش نشان نمیدهی!
در دوست داشتن، نیروی عجیبی نهفته است.
این را وقتی که تو را خیلی دوست داشتم فهمیدم
500x887_1577772630916819.jpg
3 دیدگاه · 1398/10/19 - 13:09 10 +
mina
mina
و در نهایت...
عادت خواهیم کرد به تمام نبودن ها
به قول هایی که دل را خوش کرد قلب را گرم
و آن هایی که اگر ما نبودیم میمُردند اما از ما شادترند
عادت خواهیم کرد.✔
به رفاقت های مچاله
به دست فروش های دوست فروش و معرفت های اسکناسی
عادت خواهیم کرد
به شکسته شدن و زخمی شدن
خاکی بودن و گِل شدن
لِه بودن و خستگی
به هندی بازی های عاشقان امروزی
به خنده هایی که همیشه بعدش جریمه داشت
جنگِ ذهنی و درگیری هرشبِ من با بالش و سقف اتاقم
و
رویاهایی که هرروز و هرشب سقط میشود و متولد نمیشوند..
09da08a610ec227b22ebf9f44074550c-niksho-com.jpg
دیدگاه · 1398/10/19 - 13:08 9 +
mina
mina
وقتی خواستن ها بوی شهوت می دهند ،
وقتی بودن ها طعم نیاز دارند ،
وقتی تنهایی ها بی هیچ یادی از یار با هر کسی پر می شوند ،
وقتی نگاه ها ، هرزه به هر سو روانه می شوند ،
وقتی غریزه ، احساس را پوشش می دهد ،
و وقتی( انسان ) بودن آرزویی دست نیافتنی می شود ،
نه دیگر نمی خواهمت !
نه تو را و نه هیچ کس دیگری را ......!
idu09pa9n66y8aqymx1k.jpg
3 دیدگاه · 1398/10/6 - 10:53 10 +
mina
mina

خواستم ببینم دوری یعنی چه؟!

یعنی چند بار عقربه ی ساعت را دوره کردن؟

چند بار صبح را به شب رساندن؟

یعنی چند فرسنگ؟ چند کوه و دریا در میان؟!

دیدم،

دوری

تنها به دل است!

تنها به دل....
m067458_1576966104499.jpg
2 دیدگاه · 1398/10/3 - 17:56 12 +
mina
mina
ما بهر بازی عروســـــــک ساختیم
چون عاشق شد’از او مترسک ساختیم...
1577096408427433.jpg
3 دیدگاه · 1398/10/3 - 11:26 11 +
mina
mina

استادی می گفت :


" صبح ها که دکمه های لباسم را می بندم ، به این فکر می کنم که چه کسی آنها را باز خواهد کرد ؟

خودم یا مُرده شور ؟ "


دنیا همین قدر غیر قابل پیش بینی است ...

به آنهایی که دوستشان دارید ،

بی بهانه بگویید : " دوستت دارم ... "

بگویید : " در این دنیای شلوغ ، سنجاقَت کرده ام به دلم ... "

بگویید : " گاهی فرصت با هم بودنمان ، کوتاه تر از عمرِ شکوفه هاست ... "


" بودن ها " را قدر بدانیم !

" نبودن ها " همین نزدیكی ست .

1575438223769601.jpg
1 دیدگاه · 1398/10/3 - 10:53 11 +
mina
mina

بابا لنگ دراز عزیزم

بعضی ها زندگی نمیکنند
مسابقه دو گذاشته اند،
میخواهند به هدفی که در دور دست است برسند و درحالی که نفسشان به شماره افتاده میدوند و زیبایی های اطراف خود را نمیبینند!

???? بابا لنگ دراز

1577125645310007.jpg
1 دیدگاه · 1398/10/2 - 22:16 10 +
mina
mina
زندگی را زیباتر کن ...
گاهی با ندیدن، نشنیدن و نگفتن ...
زندگی فقط مال ما نیست
به همه تعلق دارد ...
پس زندگی را برای همه زیباتر کنیم...
گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شوی
بگذار فکر کنند نفهمیدی ..
500x625_1563492690403496.jpg
دیدگاه · 1398/10/1 - 18:10 8 +
mina
mina
از رفتنِ پاییز غصّه نخور ...
زمستان برای ما دلتنگ ها
فصلِ زیباتری ست ...
باران نمی بارد
تا بویِ هیچ خاطره ای بلند نشود
beautiful-girl-hayatkhalvat-com-7.jpg
دیدگاه · 1398/10/1 - 18:09 7 +
صفحات: 1 2 3 4 5