no mina34 - فیس بوک ایران
photo_2020-04-30_00-04-18.jpg photo_2020-04-22_11-53-11.jpg 13.jpg 14.jpg
mina

مشخصات

موارد دیگر
mina
41 پست

دنبال‌کنندگان

(81 کاربر)
mina
mina
ازعزراییل پرسیدند:

تابحال گریه نکردی زمانیکه جان بنی آدمی را میگرفتی؟

عزرائیل جواب داد:
یک بارخندیدم،
یک بارگریه کردم
ویک بارترسیدم.

."خنده ام" زمانی بودکه به من فرمان داده شد جان مردی رابگیرم،اورادرکنارکفاشی یافتم که به کفاش میگفت:کفشم را طوری بدوز که یک سال دوام بیاورد! به حالش خندیدم وجانش راگرفتم..

"گریه ام"زمانی بود که به من دستور داده شدجان زنی رابگیرم،او را دربیابانی گرم وبی درخت وآب یافتم که درحال زایمان بود..منتظرماندم تا نوزادش به دنیا آمد سپس جانش را گرفتم..دلم به حال آن نوزاد بی سرپناه درآن بیابان گرم سوخت وگریه کردم..

"ترسم"زمانی بودکه خداوندبه من امرکردجان فقیهی را بگیرم نوری ازاتاقش می آمد هرچه نزدیکتر میشدم نور بیشترمی شد وزمانی که جانش را می گرفتم ازدرخشش چهره اش وحشت زده شدم..دراین هنگام خداوند فرمود:

میدانی آن عالم نورانی کیست؟..

او همان نوزادی ست که جان مادرش راگرفتی.
من مسئولیت حمایتش را عهده دار بودم هرگز گمان مکن که باوجودمن،موجودی درجهان بی سرپناه خواهد بود.
mina
mina
Dᴏɴ’ᴛ ᴡᴀʟᴋ ʙᴇʜɪɴᴅ ᴍᴇ, I ᴍᴀʏ ɴᴏᴛ ʟᴇᴀᴅ. Dᴏɴ’ᴛ ᴡᴀʟᴋ ɪɴ ғʀᴏɴᴛ ᴏғ ᴍᴇ, I ᴍᴀʏ ɴᴏᴛ ғᴏʟʟᴏᴡ. Jᴜꜱᴛ ᴡᴀʟᴋ ʙᴇꜱɪᴅᴇ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ʙᴇ ᴍʏ ғʀɪᴇɴᴅ.
-Aʟʙᴇʀᴛ Cᴀᴍᴜꜱ
جلوی من راه نرو، شاید دنبالت نیایم. پشت سر من راه نیا، شاید راهبریت نکنم. در کنارم بیا و دوستم باش.
-آلبرت کاموس
dfdf.jpg
دیدگاه · 1398/06/30 - 19:18 14 +
mina
mina
یکی از قشنگترین خاطره های کودکی وقتی بود که وسط کلاس درس ناظم میومد میگفت فلانی بابات اومده دنبالت کتابت و جمع کن و برو انگار تو حبس ابد ،عفو رهبری بهت خورده


fdfdfd.jpg
10 دیدگاه · 1398/06/28 - 14:07 17 +
mina
mina
رنج یا موهبت

.آهنگری با وجود رنجهای متعدد و بیماری اش عمیقا به خدا عشق می ورزید. روزری یکی از دوستانش که اعتقادی به خدا نداشت،از او پرسید
تو چگونه می توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت می کند، را دوست داشته باشی؟
آهنگر سر به زیر اورد و گفت
وقتی که میخواهم وسیله آهنی بسازم،یک تکه آهن را در کوره قرار می دهم.سپس آنرا روی سندان می گذارم و می کوبم تا به شکل دلخواه درآید.اگر به صورت دلخواهم درآمد،می دانم که وسیله مفیدی خواهد بود،اگر نه آنرا کنار میگذارم.
همین موصوع باعث شده است که همیشه به درگاه خدا دعا کنم که خدایا ، مرا در کوره های رنج قرار ده ،اما کنار نگذار
3 دیدگاه · 1398/06/27 - 23:23 13 +
mina
mina
عشق می‌فرمایدم مستغنی از دیدار باش
چند گه با یار بودی، چند گه بی یار باش

شوق می‌گوید که آسان نیست بی او زیستن
صبر می‌گوید که باکی نیست گو دشوار باش

صبر خواهم کرد وحشی از غم نادیدنش
من چو خواهم مرد گو از حسرت دیدار باش

ddd.jpg
4 دیدگاه · 1398/06/27 - 23:06 15 +
mina
mina
????هیچ وقت ...
براے عاشق شدن ...
دنبال باران و بابونہ نباش!!!

????گاهے ...
درانتهاے خارهاے
یڪ ڪاڪتوس ،
به غنچہ اے میرسے ،
ڪہ زندگیت
را روشــــن میڪند.!!!
rrr.jpg
5 دیدگاه · 1398/06/25 - 10:40 16 +
mina
mina
در " نقاشی هایم " تنهاییم را پنهان می کنم...
در " نوشته هایم " درد دلم را...
در " دلم " دلتنگی ام را...
در " سکوتم " حرف های نگفته ام را...
در " لبخندم " غصه هایم را...
" دل " من.........
چه خردساااااال است...!!!
ساده می نگرد..!!
ساده می خندد..!!
ساده می پوشد..!!
ساده می گرید..!!
" دل " من.........
از تبار دیوارهای کاهگلی است...!!!
ساده می افتد..!!
ساده می شکند..!!
ساده می میرد..!!
"" خیلی ساده ""
ttt.jpg
5 دیدگاه · 1398/06/24 - 21:21 15 +
mina
mina
اگر به رفتن باشد که همه بلدند …
همه می‌توانند طوری بروند که حتی
سایه شان در زندگی کسی جا نماند!
اما ماندن ، کار هر کسی نیست …
آنهایی می مانند که پذیرفته‌اند عشق مثل دو روی یک سکه است
که با هم بودن فقط روزهای خوشی نیست
روزهای سخت هم دارد ،جر و بحث هم دارد ،اختلاف نظر هم هست …
آنها که باور دارند عشق مثل دریاست
و دریا همیشه آرام نیست
آنها که از موج و طوفانش نمیترسند …
اگر در زندگیتان کسی را دارید که در بدترین شرایط هم کنارتان می‌ماند خیال نکنید به شما نیاز دارد
او برای ماندن آمده
در منطقش عشق و کنار کشیدن با هم جور در نمی‌آید
جا زدن برایش بی معنی‌ست!
بعضی‌ها، یا دستی را نمیگیرند یا برای همیشه می گیرند…
این بعضی‌ها
این بعضی‌های عاشق
قابل ستایش‌اند …!
m.jpg
2 دیدگاه · 1398/06/23 - 16:04 13 +
mina
mina
دلم تنگ است!
برای یک نفر که صاف باشد آنقدر که از پشت شیشه نازک دلش بشود مهربانی‌اش را دید.
یک‌نفر که دستانش پر از سادگی باشد،
پر از حال خوب.
بیاید ، بنشیند کنارم
دست بگذارد روی دستم،
بگوید خسته ی کدام دردی؟
ملتهب‌ کدام زخمی؟
بیاید بزند روی شانه‌هایم
بتکاند‌ غبار تنهاییم را !
بگوید نسوز جانم
آب میشوم روی آتش دلت!
بیاید یک چای خوشرنگ بریزد
یک حبه قند در دهانم بگذارد،
بگوید شیرینی به کامت جانم،بخند!
کسی که از جنس سادگی باشد،
دهان که باز کند مرحم شوند کلمه‌هایش، بیایند، روی زخمهایم بنشینند
تا درمان شوند تمام دردهایم!
دلم تنگ یک نگاه بی توقع است
که نه انتظار بوسه داشته باشد و
نه محتاج آغوش باشد..
یکی که خودش باشد
آمده باشد کنار دلتنگی‌هایم بنشیند
بی نقاب...!!!
ss.jpg
5 دیدگاه · 1398/06/23 - 15:51 11 +
mina
mina

مولانا

4554.jpg
3 دیدگاه · 1398/06/16 - 13:15 15 +
mina
mina
ناکرده گنه در این جهان کیست بگو
آن کس که گنه نکرد چون زیست بگو

من بد کنم و تو بد مکافات دهی
پس فرق میان من و تو چیست بگو ...!


# خیام
gfgfgfg.jpg
29 دیدگاه · 1398/06/15 - 19:39 19 +
صفحات: 1 2 3