no mohamad77 - فیس بوک ایران
33.jpg thumb_Mahfel-2021168015672789761630741311.6402.jpg 44.jpg 333.jpg
mohamad

مشخصات

موارد دیگر
mohamad
198 پست

دنبال‌کنندگان

(56 کاربر)
mohamad
mohamad
دختر و پسر کوچکی با هم در حال بازی بودند ، پسر تعدادی تیله براق و خوشرنگ و دختر چند تایی شیرینی خوشمزه با خود داشت.
پسر به دختر گفت : من همه تیله هایم را به تو می دهم و تو هم در عوض همه شیرینی هایت را به من بده.
دختر بلافاصله قبول کرد، پسر بدون این که دختر متوجه شود، قشنگ ترین تیله را یواشکی زیر پایش پنهان کرد و مابقی تیله ها را به دخترک داد.
ولی دختر روی قولش ماند و هرچه شیرینی داشت، به پسرک داد.
همان شب دختر مثل فرشته ها با آرامش خوابید؛ ولی پسر نمی توانست بخوابد؛ چون به این فکر می کرد همان طور که خودش بهترین تیله اش را به دختر نداده، حتماً دختر هم چند تا شیرینی قایم کرده و همه را به او نداده !
عذاب وجدان همیشه با کسی است که صادق نیست. آرامش با کسی است که صادق است


35 دیدگاه · 1399/03/29 - 11:48 52 +
mohamad
mohamad

#mm

556c731c5e0c458aa660e85389d7be89.mp4 · 2.3MB
mohamad
mohamad

#ممد مظلوم و بیچاره

video.mp4 · 2.8MB
93 دیدگاه · 1400/10/12 - 06:43 12 +
mohamad
mohamad

#آینده بعضیاست

3 (1).mp4 · 5.6MB
2 دیدگاه · 1400/10/11 - 07:09 12 +
mohamad
mohamad
زندگی تکرار فرداهای ماست
میرسد روزی که فردا نیستیم
آنچه میماند فقط نقش نکوست
نقش ها می ماند و ما نیستیم
33.jpg
6 دیدگاه · 1400/10/9 - 13:13 14 +
mohamad
mohamad

#خدایش بیامرزد

video_2021-12-27_15-30-58.mp4 · 962KB
8 دیدگاه · 1400/10/7 - 23:10 15 +
mohamad
mohamad

از این شیکموها


video_2021-12-14_20-53-10.mp4 · 4.8MB
80 دیدگاه · 1400/10/7 - 06:49 13 +
mohamad
mohamad

#mm

337.mp4 · 1.8MB
6 دیدگاه · 1400/09/22 - 23:22 19 +
mohamad
mohamad

#mm

33 (2).mp4 · 3.6MB
دیدگاه · 1400/09/21 - 20:09 19 +
mohamad
mohamad

#mm

331.mp4 · 3.6MB
18 دیدگاه · 1400/09/20 - 06:48 24 +
mohamad
mohamad

#mm

عجب نهنگی
330.mp4 · 7.2MB
19 دیدگاه · 1400/09/19 - 19:21 18 +
mohamad
mohamad

#mm

33.mp4 · 2.7MB
28 دیدگاه · 1400/09/17 - 18:13 21 +
mohamad
mohamad

#mm

3334.mp4 · 12.1MB
دیدگاه · 1400/09/15 - 18:33 22 +
mohamad
mohamad

#mm

333.mp4 · 5.4MB
دیدگاه · 1400/09/15 - 18:27 20 +
mohamad
mohamad

#mm

2 (1).mp4 · 9.9MB
3 دیدگاه · 1400/09/10 - 23:41 21 +
mohamad
mohamad

#mm

mmm (1).mp4 · 8.1MB
2 دیدگاه · 1400/09/8 - 22:34 19 +
صفحات: 1 2 3 4 5