no mohsen3335 - فیس بوک ایران
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۰۶-۰۸۲۵۵۶_MoboTel.jpg Screenshot_۲۰۲۱۱۲۰۶-۰۸۲۴۴۱_MoboTel.jpg Screenshot_۲۰۲۱۱۲۰۳-۰۷۰۷۱۴_MoboTel.jpg Screenshot_۲۰۲۱۱۱۳۰-۰۸۲۸۵۳_MoboTel.jpg
محسن

مشخصات

موارد دیگر
محسن
692 پست

دنبال‌کنندگان

(31 کاربر)
محسن
محسن


از بس که خلق
پشت نقاب ایستاده اند
باور نمی کنند
من بی نقاب را...
3 دیدگاه · 1400/06/26 - 12:22 18 +
محسن
محسن

هرگز

از شروع دوباره نترس،
این دفعه از صفر شروع نمیکنی،
از تجربه‌هات شروع میکنی ...


محسن
محسن

از صبح تا حالا اینو ۱۰ بار بیشتر گوش کردم ...


[لینک ضمیمه]

38 دیدگاه · 1400/09/17 - 13:21 10 +
محسن
محسن

هرگز مسپار دل به نومیدی
آدم به امید و آرزو زنده‌ست3 دیدگاه · 1400/09/17 - 09:10 12 +
محسن
محسن

کمی برای زیبایی ظاهر پستایی که میگذارید
زحمت بکشید
:)

محسن
محسن

گفت: جای من کجا لایق بود؟

گفتم: بدل
گفت: می‌خواهم جزین جای دگر،

گفتم: بچشم!3 دیدگاه · 1400/09/16 - 08:10 11 +
محسن
محسن

..

Screenshot_۲۰۲۱۱۲۰۶-۰۸۲۵۵۶_MoboTel.jpg
2 دیدگاه · 1400/09/15 - 11:56 11 +
محسن
محسن

نذر رخ یار میکنم ..
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۰۶-۰۸۲۴۴۱_MoboTel.jpg
دیدگاه · 1400/09/15 - 11:06 11 +
محسن
محسن


بعضی‌ها این جوری‌اند،
وقتی یک نیش می‌خورند
فکر می‌کنند اگه دیگران هم نیش بخورند
درد اون‌ها کمتر می‌شه...!


چوب به‌دست‌های ورزیل

محسن
محسن


از دست رفته بود وجود ضعیف من

صبحم
به بوی وصل تو
جان بازداد باد
محسن
محسن

چرا اینقد بی حس و حال شدن کاربرا ؟
یکیش خودم

محسن
محسن


همهٔ آدم‌هایی که زیاد دربارهٔ‌ خودشان حرف می‌زنند،
آدم‌های خودخواهی نیستند.
بسیاری از آنان، آدم‌های تنهایی هستند،
که غیر از خودشان و آنچه بر آنها گذشته،
چیزی برای تعریف کردن ندارند.

‌الدین_شیخی


دیدگاه · 1400/09/12 - 09:26 10 +
محسن
محسن

...

Screenshot_۲۰۲۱۱۲۰۳-۰۷۰۷۱۴_MoboTel.jpg
محسن
محسن

❞ هر گونه وابستگی به اندوه می‌انجامد. ❝

دوبلینی‌ها

Screenshot_۲۰۲۱۱۱۳۰-۰۸۲۸۵۳_MoboTel.jpg
2 دیدگاه · 1400/09/11 - 20:36 12 +
محسن
محسن

موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش ديد. به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد. همه گفتند: تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد.
ماری در تله افتاد
و زن مزرعه دار را گزيد.
از مرغ برايش سوپ درست کردند.
گوسفند را برای عيادت کنندگان سر بريدند.
گاو را برای مراسم ترحيم کشتند
و در اين مدت موش از سوراخ ديوار نگاه میکرد و به مشکلی که به ديگران ربط نداشت فکر میکرد!

کلیله و دمنه

2 دیدگاه · 1400/09/7 - 07:30 9 +
محسن
محسن


مردم می‌گویند كه درد كشیدن آدم را شریف و پاک می‌کند؛
این یک دروغ است،
درد فقط آدمی را بی رحم می‌کند.

پیروزی عشق2 دیدگاه · 1400/09/6 - 19:57 11 +
صفحات: 1 2 3 4 5