no nasiimp - فیس بوک ایران
5c306b8a2c399_2019-01-05_12-02.jpeg thumb_Mahfel-2021464621220314741635522114.0704.jpeg
nasim

خودم درباره ندارم هرچه دارم اوست [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
nasim
6 پست
زن

دنبال‌کنندگان

nasim
nasim
ناز چشمان تو وامروز و فردا کردنت
می‌کشد آخر مرا این پا وآن پا کردنت

می‌پسندی بی تو بنشینم در آتش روز وشب
یا که یادت رفته با عاشق مدارا کردنت
می‌دهی دلتنگی ا
nasim
nasim
یڪ جایی هست
در عمیق ترین نقطه ی قلبمان
آنجا ڪه اندوه ڪسانی ڪه دوستشان داریم را پنهان ڪرده ایم...
5c306b8a2c399_2019-01-05_12-02.jpeg
دیدگاه · 1401/02/12 - 07:54 12 +
nasim
nasim
چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید
دیدگاه · 1401/01/26 - 11:38 12 +
nasim
nasim

خوردم به دیوار بلورین پنداشتم پنجره است

دیدگاه · 1401/01/21 - 12:15 3 +
nasim
nasim

میشه لطفا یکی توضیح بده جریان این تلنگر چیه ؟

باید منم تلنگر بزنم یا نه ؟ اصلا چی هست
nasim
nasim

میدونی محبوبم


امروز به پیرمردی که هرروز به مغازه ات می آید و ساعتها به صورت تو خیره می شود و حرف میزند

و لبخند و خنده تورا می بیند و صدای تورا که با شور و شوق حرف میزنی میشنود وو قتی بلند میشوی

و راه می روی به قد تورا می بیند .اصلا دست دراز می کند و با تو دست می دهد حسودی کردم
thumb_Mahfel-2021464621220314741635522114.0704.jpeg