no neda80 - فیس بوک ایران
photo_2020-12-28_22-21-33.jpg
neda

مشخصات

موارد دیگر
neda
3 پست

دنبال‌کنندگان

(11 کاربر)
neda
neda
خاطرات خیلی عجیب هستند ،گاهی اوقات می خندیم به روزهایی که گریه می کردیم، و گاهی گریه می کنیم به یاد روزهایی که می خندیدیم...
2 دیدگاه · 1399/10/23 - 17:08 12 +
neda
neda
قدر این عُمر گران را نه تو دانی و نه من
اسب آمال جهان را نه تو رانی و نه من

گرَم از لطف خدا عُمر دو صَد نوح کنی
با خبر باش که آخر نه تو مانی و نه من
3 دیدگاه · 1399/10/23 - 17:04 11 +
neda
neda

.

photo_2020-12-28_22-21-33.jpg
3 دیدگاه · 1399/10/21 - 15:36 11 +