no ninaash - فیس بوک ایران
IMG_20220529_173352_443.jpg ۲۰۲۲۰۶۲۲_۱۸۳۴۴۲.png IMG_20220510_140158_941.jpg ۲۰۲۲۰۴۱۹_۰۵۴۶۴۲.jpg
لیلی تورڪ

آبے تر از دریا ' [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
لیلی تورڪ
40 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(23 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

لیلی تورڪ
لیلی تورڪ


خوبِ خاطره انگیزِ من ؛
نفسِ گرمِ تو را ، ❤
بویِ فراغت می دهد ...بادهایِ لطیف و ملایمِ بعد از ؛
یادِ بازی و شیطنتِ کودکی ام می اندازد ...
یادِ روزهایی که آمدنت ؛پایانِ و ها بود ...
نامِ تو تداعیِ کوچه هایی شلوغ ،و هیاهویِ است ...
تو هر چقدر هم که و طاقت سوز باشی ؛ به حرمتِ لبخندِ ام ؛

۲۰۲۲۰۶۲۲_۱۸۳۴۴۲.png
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ

یه تیکه از یه کتاب خوندم که واقعا
میگفت: از رها کردن نترس… *___*
هیچکس نمیتواند چیزی که را از تو بگیرد؛ و تمام دنیا نمیتوانند؛ [چیزی که مال تو نیست را ..]


IMG_20220529_173352_443.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
متاسفانه واقعيت اينه ك دونفر همديگه رو تو يه زمان ب يه..
يكيشون هميشه وقتی ب خودش مياد ك اون يكی يا وجود نداره ، يا !

IMG_20220510_140158_941.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
~|آدما نه به قشنگیه ،

لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
تو رمان ربه کا میگه:
‏«روزی با خود فكر می كردم اگر او را با ای ببينم، دنيا را به آتش می كشم!
اما، امروز حاضر نيستم تا ببينم او كجاست و چه میكند..!»
[خلاصه که همینقدر عجیبه..!]


۲۰۲۲۰۴۱۹_۰۵۴۶۴۲.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ

از من، تا حال خوب
از من، تا دل خوش

IMG_20220418_123725_661.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ

نیستم
همہ چیز درســـت می شود
آب ریخته روی زمین جمع نہ اما ...
خوب نه اما ترمیم می شود....
و هنوز هم می‌توان در گلدان شکسته ..

۲۰۲۲۰۴۰۸_۱۱۱۸۴۹.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
اگر دیداری هم نباشد ، حتی اگر لمسی هم نباشد
بی دلیل برای بعضی ها همیشه جایی . ❤
۲۰۲۲۰۴۰۸_۱۱۱۱۴۳.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
گاهی وقتها
چه ساده میشویم
نه لبخند میزنیم نه شکایت میکنیم...
فقط میکنیم
که کسی را نفهمد...

لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
در جوابِ ""
نگید منم همینطور! به جاش مثل بگید؛
«من از جهان ‌ام که ..!»
دلبر جانم

IMG_20220405_133541_412.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
خدایا یک بدهکارم ؛
و هزار آرزو ؛
یا طلبم را بده ؛
یا طلبت را بگیر …IMG_20220406_003308_979.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ

من زیر _شب فرو می ریزم
وقتی نباشی،
قصه ی و شب،
مثل یک کوچه ی


-5784890966107337551_121.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ

من حرفـــــ زدن با تـو رو دوســـت دارم
موضـــــوع اصلا نيس ✺

-5940339512020415645_120.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
من برای [ ❤] تمام شــدنی نیست؛
یڪــ وقتهایی ،
اکـــثر وقتها دلتنگـــتر...


-5789428002055107278_120.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
همیشه حق با اونیه که وقتی میزنه


-5846132844651460631_120.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
میخواهم باشم که داری
میخواهم کسی باشم که داری اصلا میخواهم کسی باشم که داری...
{ میخواهم از هر طرف که میروی، }
میخواهم چشمت کسی را نبیند
تنها کسی باشم که دوستش داری
-5900918622845512949_121.jpg
صفحات: 1 2 3