no nooor - فیس بوک ایران
01528250.jpg تولدت-مبارک-9.jpg ۲۰۲۱۱۰۲۹_۲۲۰۸۵۳.jpg Khayyam-profile-photo-31.jpg
⭐تک ستاره

مشخصات

موارد دیگر
⭐تک ستاره
264 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(18 کاربر)
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره
""کوچک باش و عاشق...که عشق میداند آئین بزرگ کردنت را... بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی""


16165320528726977.png
18 دیدگاه · 1400/01/5 - 02:30 در اریا 28 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره

.

01528250.jpg
3 دیدگاه · 1400/09/28 - 21:14 در اریا 4 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره

دلتنگ که باشی تمام تلاشت راهم بکنی

تا خوش بگذرد فایده ای ندارد

تا نیاید، تا نباشد

تو دلت تنگ است …

دیدگاه · 1400/09/1 - 23:19 در اریا 5 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره

شبی از شبها تو به من گفتی که شب باش . . .

من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود به امیدی که تو فانوس شب من باشی .

دیدگاه · 1400/09/1 - 23:18 در اریا 5 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره

شب است و چشم ما همی چو چشم انتظارها

ستاره میکند به شب، یگان یگان شمارها

ز اشک شسته دامنم، ز آه پر ز سوز و درد

نشسته بسترم چنین، به دامن شرارها

دیدگاه · 1400/09/1 - 23:17 در اریا 6 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره
دلــم گـــرفته بود
شبی تاریک و ســـرد
از پشــت دیــوار ســـکوت
تـــرانه ای جوانــه زد
دیدگاه · 1400/09/1 - 23:16 در اریا 4 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره
امشب رها از زمان !
تنها به تو می اندیشم . . .
آهنگ های تکراری !
خاطرات تکراری !
دیدگاه · 1400/09/1 - 23:14 در اریا 5 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره
زمان شب واقعا بهترین زمان برای کار است
همه ایده ها برای توست چون همه خواب هستند.
دیدگاه · 1400/09/1 - 23:13 در اریا 4 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره

می بینی ای لحظه های خالی از احساس تهی

می بینی که چه صدای خرد شدن دست های خزان شده اش

در دست های تنهایی کسل آور است و تو را نیز بی رمق می کند

آه ، پس او چه می گفت ؟

دیدگاه · 1400/09/1 - 23:12 در اریا 4 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره
شما تا زمانی که نفهمید چه چیزی در سایه های شب پنهان است
نمی توانید شب بیدار بمانید.
دیدگاه · 1400/09/1 - 23:11 در اریا 4 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره
سیاهی شب را در چشمانت به بند میکشم تا هربار که به تو مینگرم زیبایی نور ماه را تنها در چشمان تو ببینم . . .
دیدگاه · 1400/09/1 - 23:08 در اریا 4 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره
بعضی از شب ها برای شکنجه
اندیشه
و تامل در تنهایی ساخته می شوند.
دیدگاه · 1400/09/1 - 23:08 در اریا 4 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره

چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم‌نم، تو را دوست دارم

نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی
من ای حس مبهم، تو را دوست دارم

دیدگاه · 1400/09/1 - 23:07 در اریا 3 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره
گاهی
دوست داشتن آدم ها
درد دارد
دردش این است که کسی
دیدگاه · 1400/09/1 - 23:07 در اریا 3 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره
من ساعات سکوت شب را دوست دارم
چون ممکن است رویاهای سعادتمندانه از آن طغیان کند.
دیدگاه · 1400/09/1 - 23:07 در اریا 3 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره
آوای شب
چه ازدحامی به پا کرده ای در من !
همین تو یک نفر !!
دیدگاه · 1400/09/1 - 23:00 در اریا 3 +
صفحات: 1 2 3 4 5