جنگ پاوه در 1358

کاربران گروه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

جنگ پاوه Pawe Paveh

گروه عمومی · 4 کاربر · 7 پست
آرام چراغی زردویی
آرام چراغی زردویی

توهین اکراد تجزیه طلب به زبان و مردم هورامان/ اورامان

توهین تروریست سوران عمر نماینده کُرد در پارلمان اربیل و عضو گروهک تروریستی حرکت اسلامی کردستان به زبان هورامی


[لینک ضمیمه]

[لینک ضمیمه] 4_5886758226883512385.mp4 · 5MB
محمد ایناخی
محمد ایناخی

توهین تروریست سوران عمر نماینده کُرد در پارلمان اربیل و عضو گروهک تروریستی حرکت اسلامی کردستان به زبان هورامی
[لینک ضمیمه]

4_5886758226883512385.mp4 · 5MB