پرسپولیس هویت من است

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

عشق پرسپولیس

گروه عمومی · 13 کاربر · 676 پست
رها
رها

سقت بام دا ❤

-مادر-روزانه-15-e1575888576690.jpg
رها
رها

هر شو زنم گول دلم

آساره اشمارم ستین //

بارگیری.jpeg
رها
رها

.

1654083368593410_orig.jpg
16540848984152237.mp4 · 1.9MB
رها
رها

بسا شگفت که ظرفیت بهارم بود


منی که زیسته بودم مدام در پاییز //


1650064018661586_orig.jpg
رها
رها

خدایا خوت دونی ک ب جز تو هنا رسی نارم

1651100634310284_orig.jpg
رها
رها

که میخندم به صد شادی

ولی آلوده دردم //


1653852237591970_orig.jpg
رها
رها

1640861939284498.mp3 · 5.4MB
رها
رها

.

۱۶۵۴۷۵۸۷۲۳۹۲۱.jpg
رها
رها

Profile-picture-without-text-3-1.jpg
fereydon foroghi♥.mp3 · 3.5MB
رها
رها

بر ما چه ستم ها که نرفت تن خاکی

چون ریشه دویدیم و به جایی نرسیدیم //

رها
رها

خسته بر شنزار سینه ات خم می شوم


این کودک از زمان تولد تاکنون نخوابیده است //

images (3).jpeg
رها
رها

به من بیاموز

که قلب چگونه می میرد و دلتنگی خود را می کشد


بارگیری.jpeg
رها
رها

اگر شعری آرامتان کرد

دعایی به حال شاعر بد حالش کنید
ثواب دارد....رها
رها

{-29-}

۱۶۵۴۵۸۳۹۵۶۹۶۵.mp4 · 3.8MB
رها
رها

۱۶۵۴۵۰۱۵۸۹۳۱۰.mp4 · 2.8MB
صفحات: 2 3 4 5 6