no rahil_ - فیس بوک ایران
۲۰۱۹۱۲۰۱_۱۹۴۴۰۴.jpg 500x625_1570721473870914.jpg 500x624_1570859205610614.jpg 0am8_photo_2019-10-12_10-04-57.jpg
ریحانه

مشخصات

موارد دیگر
ریحانه
66 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(33 کاربر)
ریحانه
ریحانه

مهربانی زبانی است که ناشنوایان می توانند بشنوند و نابینایان می توانند آن را ببینند.


ریحانه
ریحانه
دروغ اغلب تنها نشان دهنده‌ی این ترس است که مبادا حقیقت خُردت کند. دروغ انعکاس حقارت ماست.

ریحانه
ریحانه

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم!
غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنیم!

کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز…
چشم می بندیم و هرشب خواب راحت می کنیم!

عمر کوتاه است و دنیا فانی و با این وجود…
ما به این دنیای فانی زود عادت می کنیم!

ما که بردیم آبرو از عشق، پس دیگر چرا…
عشق را با واژه هامان بی شرافت می کنیم؟

کاش پاسخ داشت این پرسش که ما در زندگی…
با همیم اما چرا احساس غربت می کنیم؟

ریحانه
ریحانه

سلام
روزتون بخیر
ریحانه
ریحانهسلام
روز بخیر
ریحانه
ریحانه

پرسیدند:
انسانیـت چیسـت؟
عالمی گفت:
تواضع در وقت رفعت
عفو هـنگام قدرت
سخاوت هنگام تنگدستی
و بخشـش بدون منت.


پاییزتون مبارک
ریحانه
ریحانه

گفتند:
از مردم که با صیانت تر است؟

گفت:
آنکه زبان خویشتن را
نگاه دارتر است...

ریحانه
ریحانه

کتاب
شکایت کردن از زندگی، وقت تلف کردن است و ترحم نسبت به خود از دو جهت غیر مفید است.
اول اینکه هیچ کاری برای غلبه بر حال ناخوشِتان انجام نمی‌دهید.
دوم اینکه با این کارتان، استیصال ناشی از این رفتار مخرب را هم به ناخوشی اولیه‌تان اضافه می‌کنید.

هنر خوب زندگی کردن
ریحانه
ریحانهگر نیک و بد نزد خدا
یک سان بُدی درابتلا
با جبرئیل ماه رو
ابلیس هم سیماستی
ور راز دارستی بشر
پیدا نکردی خیر و شر
هرچه که ناپیداستش
بروی همه پیداستی
ریحانه
ریحانه

رسم دنیا درهمین است آنکه آمد رفتنی ست
بعدِ رفتن نام نیکت بر زبانها ماندنی ست

تا توانی خلق را ازخود مرنجان با سخن
آنکه بالاتر نشیند ، آخرش افتادنی ست

عمرو جانت گرچه عمر نوح هم باشد ولی
شیشه ی عمرگرانم عاقبت بشکستنی ست

ثروتت بند است برشب شهرتت با یک تبی
عاقبت ثروت به دست وارثان بسپردنی ست

دل مبند بر مال دنیا ، مالِ دنیا بی وفاست
خرقه ی زرهم بپوشی سیم و زرنابرد
ریحانه
ریحانه

برای مدت طولانی؛
از کسینباشید،
چون تنفر تبدیل به
نقطه می شود
یاد بگیرید
فرد مورد نظر را
از دایرهتان خارج کنید...

ریحانه
ریحانه

واقعیت این است که

هر کسی آزرده ات خواهد کرد؛
فقط باید کسانی را پیدا کنی
که ارزش تحمل رنج را داشته باشند ...
ریحانه
ریحانه

من پُرم از خاطرات و قصه‌های کودکی
این که روباهی چگونه می‌فریبد زاغکی!

قصّه‌ی افتادنِ دندانِ شیری از هُما
لاک‌پشت و تکّه چوب و فکرهای اُردکی!

قصّه‌ی گاو حسن، دارا و سارا و امین
روزِ بارانی، کتابِ خیسِ کُبری طِفلکی!

تیله‌بازی در حیاط و کوچه و فرشِ اتاق!
بر سرِ کبریت و سکه، یا که درب تَشتکی!

چای والفجر و سماور نفتیِ کُنجِ اتاق
مادرم هرگز نیاورد استکان بی‌نعلبک
ریحانه
ریحانه
ریحانه
ریحانه

خودت رو دوست داشته باش...
عشق من نسبت به خودم
من را از قربانی بودن به برنده بودن تبدیل می کند!

عشق من نسبت به خودم
تجربیات شگفت انگیزی را جذب می کند!

افرادی که نسبت به خودشان احساس خوبی دارند، به طور طبیعی جذاب هستند...!

لوئیز هی
صفحات: 1 2 3 4 5