no rezaie - فیس بوک ایران
1.jpg index.jpg index.jpg 4.jpg
anwar

مشخصات

موارد دیگر
anwar
102 پست

دنبال‌کنندگان

(14 کاربر)
anwar
anwar

باز امشب

پرسہ میزنم در این حوالی

بوے عطرت پیچیده

ڪاش شبی بیایی بی بهانہ

عاشق‌تر بدون مرز

تا دیوان ، دیوان بسرایمت ..!!


دیدگاه · 1398/10/16 - 12:33 4 +
anwar
anwar
چقدر ماه گرفتگی را دوست دارم،
شبیه توست
وقتی موهایت را روی صورتت می ریزی !
دیدگاه · 1398/10/16 - 12:21 4 +
anwar
anwar
لبخندت …
دنیایم را تغییر میدهد
کافیست بخندی تا ببینی
چگونه در سردترین فصل سال
گل از گلم می شکفد
دیدگاه · 1398/10/16 - 12:19 4 +
anwar
anwar

1.jpg
دیدگاه · 1398/10/14 - 07:49 4 +
anwar
anwar

index.jpg
دیدگاه · 1398/10/14 - 07:47 4 +
anwar
anwar

index.jpg
دیدگاه · 1398/10/11 - 06:33 4 +
anwar
anwar

4.jpg
anwar
anwar
باورت بشود یا نه
روزی می‌رسد که دلت برای هیچ‌کس به اندازه من
تنگ نخواهد شد
برای نگاه کردنم، خندیدنم و حتی اذیت کردنم
برای تمام لحظاتی که در کنارم داشتی
روزی خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره من
خواهی بود
می‌دانم روزی که نباشم، هیچ‌کس تکرار من نخواهد شد...
دیدگاه · 1398/10/10 - 22:52 4 +
anwar
anwar

3.jpg
anwar
anwar

91430_407.jpg
دیدگاه · 1398/10/10 - 20:06 4 +
anwar
anwar

چندان به تماشایش برنشستیم
که بامدادی دیگر برآمد
و بهاری دیگر

از چشم اندازهای بی برگشت در رسید
از عشق تن جامه‌ای ساختیم روئینه
نبردی پرداختیم که حنظل انتظار
بر ما گوارا آمد

ای آفتاب که برنیامدنت
شب را جاودانه می‌سازد
بر من بتاب
پیش از آن‌که در تاریکی خود گم شوم
دیدگاه · 1398/10/10 - 18:02 4 +
anwar
anwar

230254_927.jpg
دیدگاه · 1398/10/10 - 15:08 5 +
anwar
anwar

در این هستی غم انگیز
وقتی حتی روشن كردن یک چراغ ساده «دوستت دارم»
كام زندگی را تلخ می‌كند

وقتی شنیدن دقیقه ای صدای بهشتی‌ات
زندگی را تا مرزهای دوزخ می‌لغزاند
دیگر نازنین من
چه جای اندوه؟
چه جای اگر؟
چه جای كاش؟
و من...

این حرف آخر نیست!
به ارتفاع ابدیت دوستت دارم
حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه
از لذت گفتنش امتناع كنم
دیدگاه · 1398/10/10 - 15:02 4 +
anwar
anwar
به خاطر مردم است که می‌گویم
گوش هایت را کمی نزدیک دهانم بیار

دنیا
دارد از شعرهای عاشقانه تهی می‌شود
و مردم نمی‌دانند
چگونه می‌شود بی هیچ واژه ای
کسی را که این همه دور است
این همه دوست داشت
دیدگاه · 1398/10/10 - 14:59 5 +
anwar
anwar

Romantic-lovely-photo-52.jpg
8 دیدگاه · 1398/10/8 - 09:24 6 +
صفحات: 1 2 3 4 5