no roz11 - فیس بوک ایران
fu5316.jpg متن-استوري-روزانه-11.jpg 1581961513397912_large.jpg آيا-ميدانيد_(5).jpg
پروانه

مشخصات

موارد دیگر
پروانه
14 پست

دنبال‌کنندگان

پروانه
پروانه

چه جوری میشه کاربری رو بست

پروانه
پروانه
این روزها دنیا پر از خط کشی های قرمز،زرد ،سفید و غیره شده

مثل بیمارستان ها

که وقتی وارد میشی اینجور خط کشیهایی داره.

و تو با هر قسمتی که کارداشته باشی بوسیله یک خط بارنگ خاصی مشخص شده.

سر خط راکه بگیری و بری خودش تو رو به مقصد می رسونه.

دلت رابه یکی ازاین سرخطهای دنیا که فکر می کنی

جایی که می خوای می رسه بسپر

و بدون اینکه به دوروبرت توجه کنی

بخداتوکل کن و برو جلو

حتماً به مقصد ایده آلت می رسی.

شرطش توکل به خدا و بی توجهی به اطرافه.
پروانه
پروانه

fu5316.jpg
پروانه
پروانه

متن-استوري-روزانه-11.jpg
پروانه
پروانه

1581961513397912_large.jpg
پروانه
پروانه

آیا میدانستید عصبانیت انسان ها را راستگو تر میکند.

آيا-ميدانيد_(5).jpg
پروانه
پروانه

جالب است بدانید که مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند.

پروانه
پروانه

جالب است بدانید که جویدن آدامس هنگام پیاز پوست کردن ، باعث جلوگیری از اشک ریختن می شود.

پروانه
پروانه

زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید،
زیرا در خاطرات هر شخص چیز‌هایی وجود دارد که حتی
می‌ترسد آن‌ها را برای خودش آشکار کند!

پروانه
پروانه

text-about-jealous-people.jpg
پروانه
پروانه

17057801-2272-l.jpg
پروانه
پروانه

1544323588843-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg
پروانه
پروانه

1053500x500_1426701384265348.jpg
پروانه
پروانه

روزانه به خودت یاد آوری کن که هیچ راهی به شادی ختم نمیشود؛ در عوض، شادی یک راه است.

ممکن است لیست بلندی از اهدافی که باور داری وقتی به آنها دست یافتی خوشنود میشوی داشته باشی، در حالیکه اگر حالت شادی ات را در این لحظه بررسی کنی، متوجه میشوی که تکمیل بعضی از آرزوهای قبلی یک احساس لذت ماندگار را به وجود نیاورده است.

تمایلات میتواند اضطراب، استرس، و حالت رقابت پذیری را ایجاد کند، و تو نیاز داری آنها را شناسایی کنی.

در هر مواجهه در زندگی شادی را بیاورید، به جای اینکه انتظار داشته باشید وقایع بیرونی شادی ایجاد کنند.