no rrrr - فیس بوک ایران
۲۰۱۹۰۸۲۰_۱۱۵۰۰۶.jpg IMG_۲۰۱۹۰۸۱۴_۱۵۲۴۲۴.JPG IMG_۲۰۱۹۰۸۱۴_۱۵۲۳۴۴.JPG تصویر_۲۰۱۹-۰۸-۰۶-۰۰-۳۱-۴۰.png
reza

مشخصات

موارد دیگر
reza
2606 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(26 کاربر)
reza
reza
حواست را جمع کن و ببین وقتی برنده میشی که واست دست نمیزنه
reza
reza
حواست را جمع کن و ببین وقتی برنده میشی که واست دست نمیزنه
reza
reza
وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم، این پیچِ زندگی خودمونه که هرز میشه!
reza
reza
عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …
reza
reza
یه آدم هایی ناراحتمون میکنن که ما رومون نمیشه از دستشون ناراحت بشیم!
reza
reza

برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو و از چیزهایی که داری لذت ببر …

*

reza
reza
اگه حرف وزن نداره
پس چه جوری کمر آدم را میشکونه؟
reza
reza
شانس و بد شانسی عین همدیگه هستن
دقیقا وقتی بهشون نیاز نداری میان سراغت
reza
reza
چرا هیچ کس شبیه حرف هایش نیست؟
reza
reza
کسی از حال کسی آگه نیست!
حالی نیست!
گاهی در آیینه به خود می گوییم:
حیف از بُز
آدمی
مالی نیست...!
reza
reza
مطمـئن باش
که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد
چون در هر بهار برایت گل میفرستد
و هر صبح آفتاب را به تو هدیه میکند
reza
reza

مردم همه فقیرند مثل خودشما، جز شما کسی نمی تواند به شما چیزی بدهد مگراینکه یکی بیاید و باخبرتان کند از ثروت خودتان

reza
reza
خیلی خوب است که انسان زیباییها و خوبیها را ستایش کند و خوبیهای مردم رابیان کند آنوقت اگراین ستایش برای خودحق باشد برمی گردد به حق ولی اگراین ستایش رابرای این کردکه به یک چیز دنی وحقیری برسد آنوقت این ستایش مانع میشود بین انسان وحق و نشانه دلبستگی به این دنیا است.
reza
reza
داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست، پسته و بادام هم مغز دارند، برای انسان بودن باید شعور داشت...
reza
reza
چیزهای خوب به سراغ کسانی می روند که باور دارند، چیزهای بهتر به سراغ کسانی می روند که صبر می کنند، و بهترین چیزها به سراغ کسانی می روند که تلاش می کنند و هیچ گاه تسلیم نمی شوند!
الماس حاصل فشارهای سخت است، اگر در خودتان لیاقت الماس شدن می بینید، از فشارهای سخت نترسید.
صفحات: 1 2 3 4 5