no rrrr - فیس بوک ایران
۲۰۱۹۰۸۲۰_۱۱۵۰۰۶.jpg IMG_۲۰۱۹۰۸۱۴_۱۵۲۴۲۴.JPG IMG_۲۰۱۹۰۸۱۴_۱۵۲۳۴۴.JPG تصویر_۲۰۱۹-۰۸-۰۶-۰۰-۳۱-۴۰.png
reza

مشخصات

موارد دیگر
reza
2606 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(26 کاربر)
reza
reza
موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید.
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید.
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید.
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید.
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید...
به تعبیری با تمام تاسف
«ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیم، اما دیگران ما را خوشبخت بدانند تا این که خوشبخت باشیم، اما دیگران ما را بدبخت بدانند.
آنتونی رابینز
reza
reza
دور و بر من پر است از
کاغذ‌های مچاله‌ای که
هر کدام خاطره‌ای
دردی
ناگفته‌ای دارد
و جایش سینه‌ی سطل کوچکیست
که بزرگترین سنگ صبور من است
reza
reza
عشق بعضی وقت‌ها از درد دوری بهتر است
بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است
توی قر آن خوانده‌ام… یعقوب یادم داده است
دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است
reza
reza
گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می‌کند.
reza
reza

ﻣﻦ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪام ﻫﺮﮔﺰ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ و اﯾﻦ ﭼﻨﺪ واژه ُو ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺎﻗﮏ ﺑﯽﮐﺮاﻧﻪ ﮐﺎﻓﻰ ﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺎدﺗﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎران و ﺑﻮﺳﻪ ﺑﯿﺎورد ...

reza
reza
چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید
reza
reza
چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید
reza
reza
میانِ این رفتن‌ها
نماندن‌ها
بد قولی‌ها
و بی وفایی ها...
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت‌هایی که دلت آغوشی بی منت می‌خواهد
و بودنِ " تو " در این میان عجیب دلچسب است جانم
reza
reza
هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد
reza
reza
هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد
reza
reza
هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد
reza
reza
هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد
reza
reza
هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد
reza
reza
هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد
reza
reza
هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد
صفحات: 5 6 7 8 9