" مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد "

اینو میشنوی چی کار میکنی ؟؟؟؟

بذار من بگم :