no sajedeh75 - فیس بوک ایران
photo_2020-11-13_22-37-34.jpg photo_2020-11-12_12-29-11.jpg
ساجده

مشخصات

موارد دیگر
ساجده
4 پست

دنبال‌کنندگان

(26 کاربر)
zohreh
zohreh
زندگی ..
جیره‌ی مختصری است،
مثل یک فنجان چای .. ؛
و کنارش عشق است ؛
مثل یک حبه‌ی قند ..
1053500x750_1507586090759398.jpeg
دیدگاه · 1400/06/7 - 09:29 15 +
باز نشر توسط sajedeh75
zohreh
zohreh
جرات کنید راست و حقیقی باشد. جرات کنید زشت باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید.

خود را همان که هستید نشان بدهید. این بزک تهوع انگیز دورویی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید، با آب فراوان بشویید!

“رومن رولان”

images.jpg
6 دیدگاه · 1400/06/6 - 19:36 12 +
باز نشر توسط sajedeh75
ساجده
ساجده
خوشبختی
میتونه داشتن آدمی باشه
که بلده حتی از راه های دورهم
حالت روخوب کنه..
دیدگاه · 1399/11/26 - 21:37 29 +
ساجده
ساجده
همه چیز خوب پیش می‌رود؛
اگر هیچ چیز را به خودت نگیری!

‌صرافیان_طوفان‌

2 دیدگاه · 1399/11/22 - 13:28 26 +
ساجده
ساجده
در ببندید و بگویید که من

جز از او همه کَس بگسستم

کَس اگر گفت چرا؟ باکم نیست

فاش گویید که عاشق هستم..!


photo_2020-11-13_22-37-34.jpg
13 دیدگاه · 1399/08/23 - 22:38 34 +
ساجده
ساجده
مستی نکنم تا که لبت باده نباشد
یا ناز دو چشمت به من ساده نباشد
وقتی که نگاه تو بَرَد از سر من عقل
دل کِی بتواند به تو دل داده نباشد
photo_2020-11-12_12-29-11.jpg
4 دیدگاه · 1399/08/22 - 12:29 27 +
mohamad
mohamad
آدم ها، همیشه قصه ی تلـخ ناگفته ا ی ست
و از بودنـــ و ماندنــ در انبوهِ آدم هایی کہ هیـــچ
کدامشان کسـی کہ بایـد !
انگار از سیاره ی دیگری باشـی و انگار باشی
جایـــی کہ زبان را نمی فهمـند..
1582017241213904_orig.png
13 دیدگاه · 1398/12/6 - 23:21 17 +
باز نشر توسط sajedeh75