no sarzaminman101 - فیس بوک ایران
آغاز-هفته-9.jpg 291506495_146897591267538_883669186287128556_n.jpg PaymanPsychology121.jpg من-به-روایت_002.png
علیرضا

https://khaterehayeman.ir/ [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
علیرضا
16049 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(25 کاربر)
علیرضا
علیرضا
سلام صبح اول هفته تون بی نظیر
خدایا
برای دوستانم
یک هفته شادی
یک هفته موفقیت
یک هفته ارامش
یک هفته برکت و
یک هفته پرازخوشبختی
عطا فرما

آغاز-هفته-9.jpg
دیدگاه · 9 ساعت قبل 3 +
علیرضا
علیرضا
جمعه خوبی را سپری کرده باشید عصرتون بخیر دوستان
291506495_146897591267538_883669186287128556_n.jpg
دیدگاه · 1401/05/21 - 16:11 3 +
علیرضا
علیرضا

.....

PaymanPsychology121.jpg
دیدگاه · 1401/05/21 - 16:02 3 +
علیرضا
علیرضا

.....

من-به-روایت_002.png
دیدگاه · 1401/05/21 - 16:01 2 +
علیرضا
علیرضا

.....


photo_2022-08-10_00-15-17.jpg
دیدگاه · 1401/05/21 - 15:55 2 +
علیرضا
علیرضا

.....


298259925_572852510988682_9210060414930007344_n.jpg
دیدگاه · 1401/05/21 - 15:52 2 +
علیرضا
علیرضا

.....


298182789_572253054381961_1073624042935027734_n.jpg
دیدگاه · 1401/05/21 - 15:48 1 +
علیرضا
علیرضا

.....

298212342_473938247851563_3462107478612330555_n.jpg
دیدگاه · 1401/05/21 - 15:43 1 +
علیرضا
علیرضا
.....

298880031_1361978520997312_7685907065716359429_n.jpg
علیرضا
علیرضا
.....
298553723_577863767213328_9082017671867833372_n.jpg
علیرضا
علیرضا
قاصدک هان، چه خبر آوردی؟ از کجا وز که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما،‌ اما گرد بام و در من بی ثمر می گردی انتظار خبری نیست مرا نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس برو آنجا که تو را منتظرند اخوان ثالث

علیرضا
علیرضا
ندانی که ایران نشست منست جهان سر به سر زیر دست منست هنر نزد ایرانیان است و بس ندادند شیر ژیان را بکس همه یک دلانند یزدان شناس به نیکی ندارند از بد هراس چنین گفت موبد که مرد بنام به از زنده دشمن بر او شاد کام اگر کشت خواهد تو را روزگار چه نیکو تر از مرگ در کار زار همه روی یکسر بجنگ آوریم جهان بر بد اندیش تنگ آوریم

علیرضا
علیرضا
به گیتی به از مردمی کار نیست بدین با تو دانش به پیکار نیست سر راستی دانش ایزیدیست چو دانستیش زو نترسی ، بدیست
علیرضا
علیرضا

.......

298526021_468041451994647_6618723609513974132_n.jpg
دیدگاه · 1401/05/21 - 10:24 1 +
علیرضا
علیرضا

.......

298457427_1360546371140527_7902353544501309282_n.jpg
دیدگاه · 1401/05/21 - 10:20 1 +
صفحات: 1 2 3 4 5