no saye20 - فیس بوک ایران
IMG_20200213_184026_507.jpg
乁☯‿☯ㄏ

مشخصات

موارد دیگر
乁☯‿☯ㄏ
1 پست

دنبال‌کنندگان

(47 کاربر)
乁☯‿☯ㄏ
乁☯‿☯ㄏ
➖⃟ □•••
یک‌روز ،
بر گونه ی این مملکت یک بوسه
و بالای سرش یک یادداشتمی‌گذارم‌ و می‌روم ،
" آنچنان زیبا خوابیده‌ای
که دلم نیامد بیدارت کنم ... "

IMG_20200213_184026_507.jpg