یافتن پست: #آتش_اصفهانی

yasi
yasi
گفتى مرا به عشق كه بايد زِ جان گذشت
جانم توئى
چگونه توانم از آن گذشت ؟!

dc646b0c3c82322d009e36c10ec388cb.jpg
25 دیدگاه · 1400/07/20 - 20:21 16 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ