یافتن پست: #آرزو

azar
azar

صدای تو رو به وسعت

حسرت دیدنت دوست دارم
با آرزوی دیدنت
ندیدنت رو تحمل میکنم
دیدگاه · 1400/10/9 - 09:56 1 +
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
سلام دوستان عزیزم
صبح بارونیتون بخیر و
سلامتی و عاقبت بخیری
ان شاءالله
علیرضا
علیرضا
سلام صبحتون بخیر.
خوب باش، مهربون باش، شاد باش چون امروز یه پنج شنبه شگفت انگیزه روز شادی و لذت و عشق ورزیدن روز خوبی داشته باشی.آرزو می کنم همه امور امروزتان با سلامتی، شادی، آرامش و اتفاقات خوب همراه باشد و آخر هفته عالی پیش رو داشته باشید.
267279925_4595447760533314_3147782660795124015_n.jpg
دیدگاه · 1400/10/9 - 06:55 2 +
علیرضا
علیرضا
سلام.
دوستان خوب همیشه در افکار ما خاص باقی می مانند آن ها بخشی از زندگی روزمره ما هستند حتی اگر در حضور آن ها نباشیم من به این جا آمدم تا یک بعد ازظهر عالی را برای تو آرزو کنم عصر بخیر دوست من!
255527547_3030748450500688_5817295609810891570_n.jpg
2 دیدگاه · 1400/10/8 - 15:42 7 +
azar
azar

ای آیه مکرر ارامش میخواهمت هنوز

آری هنوز دریای آرزوی تو
در این دل شکسته من موج میزند
راهی به دل بجو
دیدگاه · 1400/10/8 - 09:46 1 +
majid
majid
خواستم بر کنم از کعبه دل هر چه بت است

تا بر دوست مکرم شوم اما نشدم

آرزوها همه در گور شد ای نفس خبیس

در دلم بود که آدم شوم اما نشدم
دیدگاه · 1400/10/7 - 11:44 3 +
majid
majid
اینقدر به خودت اعتماد داشته باش، که از کسانی که آزارت میدهند، به راحتی دل بکنی.
گاهی بعضی‌ها کارشان فقط چیدن بال آرزوهای شماست!
دیدگاه · 1400/10/7 - 11:22 5 +
داتام
داتام

هیچ چیز لذت‌بخش‌تر از جنگیدن دو نفره برای رسیدن به آرزوهای مشترک نیست.

photo_2021-12-27_19-58-10.jpg
دیدگاه · 1400/10/6 - 19:59 در اریا 5 +
مهرسا
مهرسا
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﭘﻠﯽ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ …
ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﮐﻤﮏ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ …
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺷﺪﺕ ﺁﺏ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ …
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺠﺎﺗﺘﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! ﻭ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﺮﺩ !!!
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﺗﻮﻥ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﺮﺩ !!!
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ .
ﺍﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .…
ﺑﻴﺮﻭﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﺖ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻫﺴﺖ …
ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺧﺮﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﻧﺎ ﺷﻨﻮﺍﺳﺖ .
دﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !
ﻧﺎﺷﻨﻮﺍ ﺑﺎﺵ ﻭﻗﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ

.....
.....

دراین دنیا دو چیز بهترینند:

“زندگی کردن” از سر شوق!
و “خندیدن” از ته دل

آرزو می کنم تو سال جدید به هر دوی اینها برسید

دیدگاه · 1400/10/6 - 16:52 2 +
.....
.....

آنگاه که غرور کسی را له میکنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کني،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی،
آنگاه که بنده اي را نادیده می انگاری،
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می‌بینی و بنده خدا را نادیده می گیري،
می‌خواهم بدانم،

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می‌کنی تا برای
خوشبختی خودت دعا کنی؟

دیدگاه · 1400/10/6 - 16:45 3 +
.....
.....
انچه به مقصود می‌رسد عزم و اراده است.
نه تمنا و آرزو..!
دیدگاه · 1400/10/6 - 16:41 3 +
.....
.....

يان آرزوي تو
ومعجزه خداوند،

ديواري است به نام اعتماد!

پس اگردوست داري به آرزويت برسي
باتمام
وجود
به اواعتمادکن

دیدگاه · 1400/10/6 - 16:40 2 +
.....
.....

يان آرزوي تو
ومعجزه خداوند،

ديواري است به نام اعتماد!

پس اگردوست داري به آرزويت برسي
باتمام
وجود
به اواعتمادکن

دیدگاه · 1400/10/6 - 16:39 2 +
majid
majid
وقتی تــو آرزوی من شدی...
فهمیدم..

بعضی آرزوها دورند
خیلی دور...

با این حال...
اگر هنوز هم تــو را
آرزو می کنم

شاید...
آرزویی زیباترازتوسراغ ندارم!...
دیدگاه · 1400/10/6 - 14:56 4 +
صفحات: 2 3 4 5 6

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ