یافتن پست: #آلبر-کامو

داتام
داتام
دلم می‌خواست می‌توانستم معنای جدید کلمات را که تو باعث شدی کشف کنم، برایت توضیح دهم. بیشتر از هر چیز دلم می‌خواست می‌توانستم تمام روحم را در چشمانم بگذارم و تا ابد، تا هنگام مرگم به تو نگاه کنم.

photo_2021-12-27_20-13-14.jpg
دیدگاه · 1400/10/6 - 20:12 در اریا 5 +
داتام
داتام
عشق حقیقی امری است استثنائی، به احتمال دو یا سه مورد طی یک قرن. بقیهٔ عشق‌ها یا از روی خودخواهی است یا ملال.

photo_2021-12-09_23-27-26.jpg
دیدگاه · 1400/09/18 - 23:26 در اریا 7 +
داتام
داتام
دوستت دارم زیبا و باوقار! چقدر در این لحظه دلم می‌خواهد ببینمت. به تو فکر میکنم. چقدر زیبایی! گاه در ستیغ زمان که در آن نه خوشبختی هست و نه بدبختی و فقط‌ عشق هست و سکوتش، چقدر با من بودن را بلدی تو.

photo_2021-12-08_13-53-28.jpg
دیدگاه · 1400/09/17 - 21:13 در اریا 9 +
داتام
داتام
تو زیباترین و بالا‌بلندترین خواهی بود. دور از من. امّا حتی در اتاقی تنها، بزرگ‌ترین خوشی، توانایی ستایش کسی‌ست که دوستش داریم. امشب فقط به تو فکر خواهم کرد، عشق من. به موفقیت تو. به تو گوش می‌دهم، از دور… و از تو ممنونم، برای همه چیز، با قلبی سرشار.

photo_2021-12-08_21-00-41.jpg
دیدگاه · 1400/09/17 - 20:59 در اریا 4 +
داتام
داتام

دوست‌داشته‌نشدن تنها یک بداقبالی محسوب می‌شود امّا دوست‌نداشتن، بدبختی است. امروز همه‌ی ما از این بدبختی در حالِ جان دادنیم. خون و نفرت، قلب را می‌خشکانند.


photo_2021-11-21_19-49-35.jpg
3 دیدگاه · 1400/08/30 - 19:49 در اریا 6 +
داتام
داتام
دلم می‌خواست می‌توانستم معنای جدید کلمات را که تو باعث شدی کشف کنم، برایت توضیح دهم. بیشتر از هر چیز دلم می‌خواست می‌توانستم تمام روحم را در چشمانم بگذارم و تا ابد، تا هنگام مرگم به تو نگاه کنم.

photo_2021-11-11_19-33-12.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 19:34 در اریا 5 +
داتام
داتام
آدم‌ها یک بار عمیقاً عاشق می‌شوند، ⁣چون فقط یک بار نمی‌ترسند که همه چیزِ خود را از دست بدهند؛ امّا بعد ⁣از همان یک بار، ترس‌ها آنقدر عمیق می‌شوند که عشق، دیگر دور می‌ایستد. -بیگانه #آلبر-کامو
دیدگاه · 1400/06/11 - 17:44 در اریا 9 +
داتام
داتام
کاترین! هیچ وقت تسلیم نشو. خیلی چیزهارو در درونت داری و نجیب ترینشون، احساس خوشبختیه. فقط منتظر مردی نباش که باهات کنار بیاد. این اشتباهیه که خیلی از زن‌ها دچارش میشن. تو خودت خوشبختی رو پیدا کن.
مرگ خوش
دیدگاه · 1399/02/31 - 15:29 12 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ