یافتن پست: #آنتوان_چخوف

yasi
yasi
هیچ‌ نیمه ی ‌گمشده‌ای وجود ندارد!
تنها چیزی که وجود دارد تکه‌هایی از زمان است که در آن‌ها،
ما با کسی حال خوشی داریم؛
حالا ممکن است سه دقیقه باشد
دو‌ روز، پنج سال یا همه‌ی عمر …
کتاب :زندگی من
50928c27caa7c7b8bc9533b86cd0b4ea.jpg
6 دیدگاه · 1400/07/28 - 19:04 12 +
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
کتاب:روشنایی ها
︶‿︶
︶‿︶
کلمات همیشه
این قدرت راندارند
که آدم های خیلی خوشحال
یا
خیلی غمناک را راضی کنند،
زیرا آخرین بیان
خوشحالی زياد و غم زياد
"سكوت" است.....
*Taranom*
*Taranom*

هیچ‌ نیمه‌ی گمشده‌ای وجود ندارد!
تنها چیزی که وجود دارد تکه‌هایی از زمان است که در آن‌ها ما با کسی، حال خوشی داریم.
حالا ممکن است سه دقیقه باشد، دو‌ روز، پنج سال یا همه‌ی عمر...

آنتوان_چخوف

دیدگاه · 1399/04/21 - 12:45 6 +
︶‿︶
︶‿︶
کلمات همیشه
این قدرت راندارند
که آدم های خیلی خوشحال
یا
خیلی غمناک را راضی کنند،
زیرا آخرین بیان
خوشحالی زياد و غم زياد
"سكوت" است.....
︶‿︶
︶‿︶
کلمات همیشه
این قدرت راندارند
که آدم های خیلی خوشحال
یا
خیلی غمناک را راضی کنند،
زیرا آخرین بیان
خوشحالی زياد و غم زياد
"سكوت" است.....

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ