یافتن پست: #آندره

majid
majid

یک عشق بزرگ، به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی، از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد.

آندره موروا

majid
majid

آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس کرد.

آندره موروا

شبنم
شبنم

بهتر است از توباشند
بخاطر چیزی که
تا تو را دوست داشته باشند
به خاطر چیزی کهb37aa7da6eb47726bd0a3dbc3123d565.jpg
علیرضا
علیرضا
photo_2020-10-26_18-59-40.jpg
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
بیماریِ عجيبى در جهان هست،
و آن خواستنِ چیزهايى است که نداریم!
و اين چرخه هيچگاه پايان ندارد..
︶‿︶
︶‿︶
بیماریِ عجيبى در جهان هست،
و آن خواستنِ چیزهايى است که نداریم!
و اين چرخه هيچگاه پايان ندارد..
︶‿︶
︶‿︶
بیماریِ عجيبى در جهان هست،
و آن خواستنِ چیزهايى است که نداریم!
و اين چرخه هيچگاه پايان ندارد..
︶‿︶
︶‿︶
بیماریِ عجيبى در جهان هست،
و آن خواستنِ چیزهايى است که نداریم!
و اين چرخه هيچگاه پايان ندارد..
داتام
داتام
تغییر نگاه به زندگی باید از ذهن شروع شود.
یادمان باشد، سنگ‌ها نه خرده حسابی با پاهای لنگ دارند،
نه قرار و مداری با پاهای سالم!
پس باورهای اشتباه را کنار بگذاریم …
هر سقوطی‌ پایان ‌کار نیست…
باران را ببین، سقوط باران
قشنگ‌ترین «آغاز» است.


︶‿︶
︶‿︶
بیماریِ عجيبى در جهان هست،
و آن خواستنِ چیزهايى است که نداریم!
و اين چرخه هيچگاه پايان ندارد..
︶‿︶
︶‿︶
بیماریِ عجيبى در جهان هست،
و آن خواستنِ چیزهايى است که نداریم!
و اين چرخه هيچگاه پايان ندارد..
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
اگر همه ي مردم مي دانستند كه همه ي مردم از همه ي مردم چه چيزها كه نمي گويند، هيچ كس به هيچ كس سخني نمي گفت. آندره
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

  • به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم./ آندره ژید
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم./ آندره ژید
ROZ
ROZ
بهتر است برای چیزی كه هستی، مورد نفرت باشی تا

اینكه برای چیزی كه نیستی محبوب باشی.

آندره ژید
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ