یافتن پست: #آیلی_نوشت

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
قلب و مغز
این دوتا گرچه متضاد هم هستند اما
مکمل یکدیگرند
و این بدان معنی نیست که هر یک از آنها
بَد باشد ...
بلکه این دو کنار هم هستند که کامل میشنود ...

IMG_20210525_094124_559.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
شفق های قطبی بعد از ۶ ماه ظلمت و شب در قطب ،
در نزدیکی سپیده دم بوجود می آیند...
گاهی زیبایی ها بعد از تاریکی ها و سختی ها پدیدار میشوند ...
IMG_20210525_100913_217.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
شادی+زندگی+عشق

همه اینا ، در کنار هم ، زیبان(: !!!
IMG_20210525_095330_977.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
یادت باشه برای هرچی ،
جلو جلو ذوق کنی ،
اونو از دست میدی!!!

gifcenter (29).gif(1)_1.gif
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
کمی برایش پِلِی کن
بگذار بفهمد زندگی واقعی ینی چه ... !!!

IMG_20210427_042139_685.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
زندگی خوب از آنِ کسانیست که شجاعت تغییر باورهای غلطِ خویش را دارند

IMG_20.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ