یافتن پست: #احســـــــــــــــاس

davood
davood
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــق ، ، ،
ڪـــــــردن نیســـــــت ،،!
بخشــــــــــــــــــــــــــــــــش ڪــــــردن اســـــــــت
تمــــــــــــــــــومش ڪــــــردن نیســــــــت
ڪــــــردن اســــــــت
دیـــــــدن نیســــــــت ، ڪـــردن اســـت
جـــــــــا زدن و ڪـــــــــــــنار ڪشیــــــــدن نیســـــــــــت
ڪــــــــردن و ،،،
ادامـــــــــــــــه دادن است
حـــــــــــــــــــتۍ ـ ـ ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/05/18 - 21:41 در A-D-M
davood
davood
آنــــــــــــــــڪہ مے شــــــود ،،
از و خواهـــــد گذشـــــــــــــت
یعــــــــــــــــــــنــے ،،،
حبــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــاشــے
خــــــــــــــــود ـ

دیدگاه · 1399/05/12 - 00:32 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ