یافتن پست: #احمد-محمود

داتام
داتام
گاهی کسانی‌که هزاران‌فرسنگ از شما فاصله دارند می‌توانند احساس بهتری نسبت به کسانی‌که دقیقاً درکنارتان هستند، در شما ایجاد کنند....!


photo_2022-05-04_11-41-32.jpg
دیدگاه · 1401/02/14 - 11:42 در اریا 4 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ