یافتن پست: #احمد_شاملو

yasi
yasi
شکوهی در جانم تنوره می‌کشد
گویی از پاک‌ترین هوای کوهستانی
لبالب قدحی درکشیده‌ام.
در فرصتِ میانِ ستاره‌ها
شلنگ‌انداز رقصی می‌کنم
دیوانه
به تماشای من بیا !


20211114_155128.jpg
26 دیدگاه · 1400/08/27 - 12:33 19 +
zohreh
zohreh

...

انسانی در کنارِ من
تا به دست‌های انسان‌ها نگاه کنیم،
انسانی در کنارم، آینه‌ای در کنارم
تا در او بخندم، تا در او بگریم…

دیدگاه · 1400/08/19 - 09:23 11 +
zohreh
zohreh
...
من در تو نگاه میکنم
در تو نفس می کشم
و زندگی مرا تکرار میکند.
‌
دیدگاه · 1400/08/12 - 09:13 12 +
zohreh
zohreh
تو کجایی؟
در گستره ی ناپاکِ این جهان
تو کجایی؟
من در پاک ترین مُقامِ جهان ایستاده ام:
بر سبزه شورِ این رودِ بزرگ که می سُراید
برای تو.
تو کجایی؟در گستره ی ناپاکِ این جهانتو کجایی؟من در پاک ترین م...
دیدگاه · 1400/08/4 - 11:16 10 +
yasi
yasi
طرف ِ ما شب نيست
صدا با سکوت آشتی نمی‌کند
کلمات انتظار می‌کشند
من با تو تنها نيستم،
هيچ‌کس با هيچ‌کس تنها نيست

شب از ستاره‌ها تنهاتر است...
ad1037984c684a44ac7c09a404b4e4cf.jpg
6 دیدگاه · 1400/08/1 - 23:06 20 +
yasi
yasi
هیچ ﺑﯿﺸﻪ‌ﺍﯼ
ﺑﯽﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ
ﺑﺎ ﺑﺎﺩﻫﺎ
ﻭ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺪﻩ
ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ #ﺑﺎﺭﺍﻥ

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ‌ﺍﻡ
ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﭙﯿﭽﺪ ﺩﺭ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﻢ!
505fc2350dfdfbc902489d4d46dc27b1.jpg
4 دیدگاه · 1400/07/15 - 12:06 16 +
yasi
yasi
و چشمانت رازِ آتش است.
و عشقت پیروزیِ آدمی‌ست
هنگامی که به جنگِ تقدیر می‌شتابد.
و آغوشت
اندک جایی برای زیستن
اندک جایی برای مردن
و گریزِ از شهر
که با هزار انگشت
به وقاحت
پاکیِ آسمان را متهم می‌کند.
پ.ن: برای تو ❤
20210926_223621.png
دیدگاه · 1400/07/5 - 13:54 14 +
akhi
akhi
وعشق رامجالی نیست
حتی آنقدر که بگوید...
برای چه دوستت
می دارد...

محسن
محسن


من آن دریای آرامم
که در من
فریادِ همه توفان هاست...

Screenshot_۲۰۲۱۰۸۱۶-۱۸۵۶۳۴_MoboTel.jpg
2 دیدگاه · 1400/05/25 - 19:12 17 +
yasi
yasi
در من زندانیِ ستمگری بود
که به آوازِ زنجیرش
خو نمی‌کرد..!

324982014-talab-org.jpg
17 دیدگاه · 1400/05/6 - 00:55 22 +
mohammad
mohammad
حوصله ات که سر می رود
با دلم،
با دوست داشتنم، بازی نکن!
من در بی حوصلگی هایم
با تو زندگیها کرده ام...

محسن
محسن

بت‌ها شکستنی بودند و باورها ماندگار…
چه ساده‌دل بود ابراهیم!


Screenshot_۲۰۲۱۰۵۰۴-۰۸۰۱۱۲_MoboTel.jpg
13 دیدگاه · 1400/03/29 - 07:54 19 +
محسن
محسن


تو را بر گزیده‌ام
رَغمارَغمِ بی‌داد.
گفتی دوست‌ات می‌دارم
و قاعده
دیگر شد.

Screenshot_۲۰۲۱۰۵۲۹-۰۸۱۸۰۹_MoboTel.jpg
12 دیدگاه · 1400/03/24 - 08:59 14 +
محسن
محسن


دور از تو
من شهری در شبم
ای آفتاب...!دیدگاه · 1400/02/20 - 00:36 8 +
محسن
محسن


آنچه به تو می‌دهم عشق من نیست؛
بلکه تو خود، عشق منی.
تویی که عشق را در من بیدار می‌کنی
و اگر بخواهم این نکته را آشکارتر بگویم،
می‌بایست گفته باشم که من «زنی» نمی‌جویم،
من جویای آیدای خویشم...

از نامه‌های به آیدا

۲۰۲۱۰۳۰۵_۱۲۲۱۰۰.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ