یافتن پست: #احمقیم

محسن
محسن

علامت احمق سه چیز است:

از هدر رفتن عمر باکی ندارد
از حرف های بیهوده سیر نمی شود
تاب همنشینی کسی که عیبش را ببیند ندارد

کشکول شیخ بهایی

پ. ن. چندنفرمون؟

26 دیدگاه · 1400/08/19 - 18:02 11 +
Eli
Eli
خیلے احمقیم
ڪہ حساب بعضیارو از بقیہ جدا میڪنیم
و میگیم این فرق میڪنہ و فلان ڪارو نمیڪنہ
یجا بنویس یادت نره هیچے از هیشڪے بعید نیست...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ