یافتن پست: #ارنست-همینگوی

داتام
داتام
سه گروه را هرگز فراموش نكن :
آنها كه در شرایط دشوار كمكت كردند
آنها كه در شرایط دشوار رهایت كردند
آنها كه در شرایط دشوار قرارت دادند.


photo_2022-05-08_22-52-23.jpg
دیدگاه · 1401/02/18 - 22:52 در اریا 7 +
داتام
داتام

"دنیا جای زیباییه و ارزش مبارزه رو داره"، من با قسمت دومش موافقم!photo_2021-11-11_19-50-36.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ