یافتن پست: #اشڪ

hamedasrafi
hamedasrafi
او رفت
ومن
فقط نڪَاهش ڪردم

باخندهٔ ظاهرے
سیاهش ڪردم

دل سوخت
ولے
سڪوت ڪردم برود

یڪ عالمہ
اشڪ
فرش راهش ڪردم.
hamedasrafi
hamedasrafi
تو را بايد يواشڪی خواست
يواشڪی بغل گرفت
يواشڪی برايت شعر خواند
و يواشڪی به ديدارت آمد

تو را نبايد به جمع آدم ها برد
دوست داشتن هاي يواشڪی
دوام شان بيش تر است
مینا
مینا
من حالم بد هم باشه میخندم
چون خیلیا با خندم اشڪشون در میاد
majid
majid
ڪیلومتــرها حرف دارم
امــا...
درسڪوت...
رڪــورد همــه راشڪستـــه ام
من به قلبـــم قــول دادم ڪه
تنهـــــــاے
تنهـــــا
خودم به پایش بســوزم ..
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220110_184035_373.jpg
majid
majid
او رفت
ومن
فقط نڪَاهش ڪردم

باخندهٔ ظاهرے
سیاهش ڪردم

دل سوخت
ولے
سڪوت ڪردم برود

یڪ عالمہ
اشڪ
فرش راهش ڪردم...

majid
majid
تو را بايد يواشڪی خواست
يواشڪی بغل گرفت
يواشڪی برايت شعر خواند
و يواشڪی به ديدارت آمد

تو را نبايد به جمع آدم ها برد
دوست داشتن هاي يواشڪی
دوام شان بيش تر است
photo_2021-12-26_09-41-23.jpg
majid
majid
تو را بايد يواشڪی خواست
يواشڪی بغل گرفت
يواشڪی برايت شعر خواند
و يواشڪی به ديدارت آمد

تو را نبايد به جمع آدم ها برد
دوست داشتن هاي يواشڪی
دوام شان بيش تر است
photo_2020-08-03_16-04-11.jpg
mohammad
mohammad
پریشان ڪرده شعـــــــرمـ را ، نڪَاه آخرتــ بر من
ز چشمان تو می‌ڪَویمـ ، ردیفش اشڪ می‌آید..؟؟
majid
majid
وفاے اشڪ را نـازم

ڪه در شـب هاے تنهایـی ،

گشایـد بغض هایـی را

علیرضا
علیرضا
مادر ڪه میشوے تمام زندگیت میشود دعا و التماس و خواهش از خدا براے عاقبت بخیر شدنِ فرزندت...

مادر ڪه میشوے بهترین هدیه برایت میشود سلامتے جسم و روح بچه‌ات

مادر ڪه میشوے غم و اندوه و شادی‌ات هم، رنگ دیگرے میگیرد و همه اینها گره میخورد به حال فرزندت ..

مادر ڪه میشوے ڪوه‌هاے تمام عالم بر سرت خراب میشود وقتے به اندازه نیش سوزنے در پاے فرزندت میرود …

مادر ڪه میشوے خوابت هم با خواب فرزندت تنظیم میشود، انگار نه انگار ڪه تا دیروز خوابت از خواب زمستانے خرس‌ها هم سنگین‌تر بود

مادر ڪه میشوے ذوق زده‌ترین انسان دنیا میشوے با هر ڪار عادے فرزندت
علیرضا
علیرضا
پیش دل هرچہ شڪستم دل ؛
ولی راضی نشد
دردهایم ڪوه شد؛ ویرانہ آبادے نشد

هیچ دستی
با نوازش مرهم اشڪم نبود؛
بردے از یادم
ولی یادت فــراموشم نشد..!!!!

davood
davood
مۍڪند رخـــنه غـــــــم
در وجودم ز رنج
مۍتند عنڪبوت
در دلـــــــــــم ناشڪیبایۍ ـ
دیدگاه · 1400/03/28 - 01:40 در A-D-M
علیرضا
علیرضا
بـ سلامـــتے عکساش■
بـ سلامـــتے حرفـاش✉️
بـ سلامـــتے شمــارش✍️
بـ سلامــتے نبـــودش✖️
بـ سلامــتے رفتــنش⇦⇦
علیرضا
علیرضا
من تـو را با خـود...
به هر ڪجای دنیایـم برده ام ...
ببین تو مـرا به ڪجاها ڪشانده اۍ!!

من تـورا به خیالـم...
به خوابـم ...
به شعـر و رویایم بـرده ام ..
من تــورا..
بر لبخنـدم ...
براشڪم ...
بر شوق هر لحظه ام نشانده ام ...
من تورا شریڪ بستـر بڪرم ڪرده ام ...
من تـورا بـا ساز باور احساسم نواخته ام ..
تـو چی ؟!...
ببین مـرا به ڪجاها ڪشانده اۍ!!...
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ