یافتن پست: #افشین_صالحی

∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
غمگینم
اخر امروز نگفتم
نگفتم دوستت دارم
از خودم خجالت می کشم
از خودم فرار می کنم
که دیر کردم
دیر گفتم و امروز رفت ... {-35-}

دیدگاه · 1400/07/13 - 19:15 در A-D-M 8 +
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
بعضی
روزها هرگز فراموش نمی‌شوند!
مثل روزی ‌که
دوستت داشتم...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
بعضی
روزها هرگز فراموش نمی‌شوند!
مثل روزی ‌که
دوستت داشتم...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
‏مراقبِ من باش!
از من فقط تو مانده‌ای...

︶‿︶
︶‿︶
بعضی
روزها هرگز فراموش نمی‌شوند!
مثل روزی ‌که
دوستت داشتم...!
︶‿︶
︶‿︶
بعضی
روزها هرگز فراموش نمی‌شوند!
مثل روزی ‌که
دوستت داشتم...!
︶‿︶
︶‿︶
بعضی
روزها هرگز فراموش نمی‌شوند!
مثل روزی ‌که
دوستت داشتم...!
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

گفتی...
هر چه خواستم
به تو بگویم
منرا می‌خواهم ... {-35-}

دیدگاه · 1399/04/3 - 01:37 در A-D-M 14 +
︶‿︶
︶‿︶
بعضی
روزها هرگز فراموش نمی‌شوند!
مثل روزی ‌که
دوستت داشتم...!
دیدگاه · 1399/03/5 - 06:35 در D O C H A R 3 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دارَمَت
خیال است خرابش نکن...

لیلی
لیلی
بعضی چیزها را
نمی‌شود گفت، مثلِ
چه‌قدر «دوستت دارم‌»ها را


1 دیدگاه · 1398/11/3 - 17:54 9 +
ROZ
ROZ

تو چای بریز

من دنیایی را به پایت ...

ROZ
ROZ
دارد به تو فکر می کند


چتری که به باران پشت کرده است!

افشین_صالحی
1562517870387249_large.jpg
ROZ
ROZ
چقدر شب
اضافه می آید
وقتی تو نیستی ...


افشین_صالحی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بدون تو شب است اما ؛ بخیر نیست
236x246_1549081642368923.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ