یافتن پست: #افلاطون

Amirkheirkhah33747
Amirkheirkhah33747

‏افلاطون می گوید: افرادی که با ما هم عقیده هستند، به ما آرامش می دهند. و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند، به ما دانش...! آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد، و برای چگونه زندگی کردن به دانش...

دیدگاه · 1400/09/2 - 01:43 4 +
داتام
داتام
هریک از ما نیاز داریم مورد محبت و توجه قرار بگیریم؛ حتی اگر این شخص یک نفر باشد ولی کسی باشد که واقعاً به ما مهر بورزد.‌‌ من دربارهٔ عشق‌های افلاطونی صحبت نمی‌کنم.‌ ‌شما می‌توانید با کارهای کوچک و جزئی هم عطوفت خود را به اطرافیان نشان دهید. باور کنید همهٔ ما تشنهٔ محبت‌های کوچک هستیم.
photo_2021-10-29_20-09-12.jpg
دیدگاه · 1400/08/7 - 20:07 در اریا 6 +
داتام
داتام
به سخنان دشمنانت خوب گوش کن، در آن حقایقی خواهی یافت که هیچ وقت دوستانت به تو نگفته‌اند!

Capture.JPG
دیدگاه · 1400/07/4 - 19:37 در اریا 12 +
داتام
داتام
هرکدام از ما شبیه کسی هستیم که در خواب چیزهایی می‌بیند و می‌پندارد که به تمام و کمال دانای آن‌هاست؛ آن‌گاه بیدار می‌شود و می‌بیند که هیچ نمی‌داند !
دیدگاه · 1400/06/1 - 20:29 در اریا 8 +
akhi
akhi
آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک شوند؛ زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیا برمی دارند.
“افلاطون”
دیدگاه · 1400/05/26 - 08:52 4 +
akhi
akhi
عشق بلایی است که همه خواستارش هستند ...افلاطون
دیدگاه · 1400/05/19 - 09:13 5 +
leyila
leyila

بدم میاد از خودم وقتی میفهممم زیباترین حس مو واسه کسی که هیچ درکی نداشت خرج کردم

53 دیدگاه · 1400/03/6 - 01:11 13 +
رضا
رضا

آنجا که جویندگان زمامداری، گدایان و گرسنگان باشند که می‌خواهند از این راه کسب مال کنند، هرگز حکومت درستکار برپا نخواهد شد.

افلاطون

images.jpeg
davood
davood
اگـــــــــــــــر نتــــــــــونستے ڪسے رو ڪنے
بــــــــــــدان ، ، ،
هنـــــــــــــــوز از س نرفتے ـ

دیدگاه · 1399/09/24 - 22:39 در A-D-M 7 +
davood
davood
اگر ،،،
نتونستی ڪسے رو ڪنی
بدون هنوز از نرفتے ـ ـ ـ

دیدگاه · 1399/08/9 - 02:05 در A-D-M 8 +
davood
davood
اگر با ت چیزی یا ڪسے را دوست داری
زیاد ش نگیر ،،،
چون دل دوست داشتن است
مثل ڪار ڪه دیدن ست
اما اگر ،،،
با ڪسے رو دوست داشتی ،
بدان ڪه داری چیزی رو می کنی ڪه
اسمش واقعیه ـ ـ ـ

دیدگاه · 1399/08/9 - 01:02 در A-D-M 9 +
دوستانی که در توی ضرر هستند این راه حل کمکشان میکنه


IMG_20200911_200908_878.jpg
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
images.jpg
images.jpg
sara
sara

دانا باشیم ،فهمیدگی جوهر هر انسان اجتماعیست.با ادم نادان هم هرگز وارد بحث وجدل نشویم که گفته اند ادم نادان گاهی سنگی در چاهی می اندازد که صد تا ادم عاقل نمیتواند ان سنگ را بیرون بیاورد.هرگز با ادم نادان بحث نمیکنم

4.jpg
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ