یافتن پست: #الف-رایان

داتام
داتام
مرا می‌پرسیدند : « تو که اهلِ سیگار نبودی چرا سیگار میکشی ؟ »
در جوابشان گفتم : « مگر او اهلِ رفتن بود که رفت ...؟! »
بگذار خوب شیرفهم شوند که آدم‌ها کارهایی می‌کنند که اهلش نیستند ...!

photo_2022-05-01_21-50-25.jpg
دیدگاه · 1401/02/11 - 21:50 در اریا 4 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ