یافتن پست: #الهی-آمین

ROZ
ROZ
بنام خالق عشق

***************
شیخ ابوسعید ابوالخیر در راه بود.
گفت:
هر جا كه نظر می‌كنم، بر زمین همه گوهر ریخته
و بر در و دیوار همه زر آویخته.
كسی نمی‌بیند و كسی نمی‌چیند.
گفتند: كو؟ كجاست؟
گفت: همه جاست. هر جا كه می‌توان خدمتی كرد؛
یا هر جا كه می‌توان راحتی به دلی آورد.
آن جا كه غمگینی هست و آن جا كه مسكینی هست.
آن جا كه یاری طالب محبت است و آن جا كه رفیقی محتاج محبت...


*******************************************************
سلام . روز جمعه است و متعلق به آقا امام زمان
ان شاالله به لطف خدا به حق صاحب این روز و این لحظات ملکوتی همه حاجت دلشون با حکمت خدا یکی باشه و حاجت روا بشیم.

*******************************************
بی خبر در بزن و سرزده از راه برس.....
اللهم عجل لولیک الفرج

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ