یافتن پست: #امتداد

مریم
مریم
در آغوش هم
در اين دايره ى بى پايان
من امتداد تواَم
يا تو امتداد منى؟
IMG_۲۰۲۰۰۴۰۶_۱۸۲۲۱۹.jpg
مریم
مریم
صبح است ، باید بلند شد
در امتدادِ وقت قدم زد ؛
گل را نگاه کرد، ابهام را شنید
باید دوید تا تهِ بودن ...
IMG_20200324_112523_184.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

و گاهی عشق

امتدادی موازی
در اوج شکستگی دو خط است..
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

یک استادیوم فوتبال در آلمان با لوله کشی آبجو وجود دارد! این لوله های آبجو تا 5 کیلومتر در سراسر ورزشگاه امتداد یافته اند تا به همه تماشاچیان آبجو رایگان ارائه شود!
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
و گاهی عشق
امتدادی موازی
در اوج شکستگی دو خط است...
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
یک استادیوم فوتبال در آلمان با لوله کشی آبجو وجود دارد! این لوله های آبجو تا 5 کیلومتر در سراسر ورزشگاه امتداد یافته اند تا به همه تماشاچیان آبجو رایگان ارائه شود!:|
مجید f45
مجید f45
در امتداد هر شب
من هستم و تمامت
با خویشتن نشستن
در خویشتن شکستن
♡عطی♡
♡عطی♡
دوستت دارم همین....


این نه قابل محاسبه است


نه قابل شمارش،


حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی!


بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی،


هست به امتداد زندگی...
raha
raha
شب انتهای زیباییست
برای امتداد فردایی دیگر
تا زمانی که سطان دلت
خداست.‌..
کسی نمی‌تواند دلخوشیهایت را
ویران کند!

ROZ
ROZ
صبح است
باید بلند شد
در امتداد وقت قدم زد ،
گل را نگاه کرد،
ابهام را شنید !
باید دوید تا تهِ بودن ...!

مجید f45
مجید f45
صبحی که به جای عـــشق با یک سیگـــار شروع شود.....
یک شروع دوبـــــاره نیست.......
امتداد پایان اســــــت......
برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد....
Pari
Pari
اشتباه کردن ، اشتباه نیست در اشتباه ماندن اشتباه است!

مرداب به رود گفت: چه کردی که زلالی ؟ رود گفت : گذشتم

سه چیز را فراموش نکن:
به همه نمی‌توانی کمک کنی!
همه چیز را نمیتوانی عوض کنی!
و همه تو را دوست نخواهند داشت!

صبر یعنی واکنش در بهترین فرصت نه اولین فرصت!

همیشه به خاطر داشته باش هر گاه به قله رسیدی همزمان در کنار دره ای عمیق قرار داری!

عشق در لحظه پدید می‌آید و دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است!

قابل اعتماد بودن ارزشمندتر از دوست داشتنی بودن است!

تولد یک انسان همانند روشن کردن کبریتی است و مرگش خاموشی آن ،بنگر در این فاصله چه کردی؟ گرما بخشیدی ؛ یا سوزاندی.......؟!


ROZ
ROZ
‌در امتداد شب خیالت رنگ می‌گیرد
تو بازیگر خواب هایم هستی
و من چه بی تاب خوابیدنم ...!


☆  ꪑꪖડꪮꪮᦔ  ☆
☆ ꪑꪖડꪮꪮᦔ ☆

مرا دوست بدار ، مرا آرام دوست بدار

مرا بسان نوازش باد بر گندم زار

بسان کشیدگی موج بر امتداد ساحل

و سادگی بی حصرِ آسمانی آبی دوست بدار


مجید f45
مجید f45
امتداد نفس های تو…
ابتدای آرامش من…
انتهای بغض ما…
کسی چه می داند، شاید ما به خوشبختی در کنار شب…
معنی بخشیدیم!!!
صفحات: 1 2 3 4

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ