یافتن پست: #امير_وجود

♡عطی♡
♡عطی♡
بى خود و بى جهت كه نمى شود عاشق شد
آدم دلش طورى يكى را مى خواهد
كه صداى علاقه هايش را فرياد بزند
مى خواهد دوست داشته باشد كسى را
كه دوست داشته شود
بدون اينكه با هيچ چيز و هيچ كس مقايسه شود
پاى آمدن كسى بماند
كه دلش هر لحظه براى دوست داشتنش قنج برود
از يه جايى به بعد
يك اطمينان خاطر بى دليل مى خواهد
كسى كه بايد بيايد و هيچ وقت نرود

EHSAN
EHSAN
تنهاييت را بچسب
بى خيال آدمها
وابستگى فقط درد دارد...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ