یافتن پست: #امید_صباغ_نو

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من همان ادم پر منطق بی احساسم
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.!!

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من همان ادم پر منطق بی احساسم
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.!!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
شیطنت‌های من دیوانه را جدی نگیر
پشت این لبخندها سی سال غم دارم رفیق
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من همان ادم پر منطق بی احساسم
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.!!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من همان ادم پر منطق بی احساسم
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.!!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من همان ادم پر منطق بی احساسم
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.!!

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
شیطنت‌های من دیوانه را جدی نگیر
پشت این لبخندها سی سال غم دارم رفیق
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
شیطنت‌های من دیوانه را جدی نگیر
پشت این لبخندها سی سال غم دارم رفیق
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من همان ادم پر منطق بی احساسم
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.!!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من همان ادم پر منطق بی احساسم
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.!!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من همان ادم پر منطق بی احساسم
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.!!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
شیطنت‌های من دیوانه را جدی نگیر
پشت این لبخندها سی سال غم دارم رفیق
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
کشف کردم چشمت از هر الکلی گیراتر است
«راضی‌»ام از اینکه کشف دست «رازی» نیستی!ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من با تمام روح و تنم عاشق تو ام
اما قسم به صاحب قرآن، تو نیستی!ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ریل و قطار از هم جدا باشند می‌پوسند
دور از دل هم، سهم هر دو گریه و زاری‌ست!صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ