یافتن پست: #امیرعلی_قربانی

mahyar
mahyar
دوست داشتن را اگر انتهایی بود
من میتوانستم
سالها انجا منتظر بمانم
و تو
هم چنان نیایی

دیدگاه · 1400/04/1 - 08:14 11 +
mahyar
mahyar

آن خواب که بر آشفت رود را دیدن ماهی بود در تنگ
دیدگاه · 1400/03/30 - 07:41 7 +
mahyar
mahyar
درمان تمام دردها را
طبیبان کشف می کنند دارویی دلتنگی را شاعری


3 دیدگاه · 1400/03/12 - 14:38 11 +
mahyar
mahyar
مسکین منم انجا که رویای چشمانت را شب با خود به رختخواب میبرم صبح دست خالی بر میخیزم


دیدگاه · 1400/03/12 - 14:28 9 +
mahyar
mahyar

دلتنگی ها لباس خوابی شده اند که هر شب پوشیده به رختخواب می روم


دیدگاه · 1400/03/12 - 14:24 12 +
mahyar
mahyar

دل کوچه تنگ تن دیوارها سنگ سقف پنجره کوتاه است
و امدنت را قد نمی دهد به خیابان می دوم3 دیدگاه · 1400/03/12 - 13:59 11 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
4 دیدگاه · 1399/07/22 - 17:39 در A-D-M 6 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
که می بریدی


از غیرم بریدی ... {-35-}
8 دیدگاه · 1399/06/17 - 22:14 در A-D-M 9 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

سایه ام که می‌رود

می‌شوم

بیشتر ... {-35-}
دیدگاه · 1399/06/17 - 22:00 در A-D-M 8 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

میرفت و
درقاصدکی بود
که‍ رویایش را
به‍ باد می سپرد ... {-35-}

دیدگاه · 1399/03/31 - 15:34 در A-D-M 9 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

ای کاش نویسنده بودم


کتابی در مدح


می نوشتم خط به خطش وصف تو ... {-35-}
دیدگاه · 1399/03/26 - 16:33 در A-D-M 8 +
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

دل ها بی هوادار
ناز هم بی خریدار
خوشا روزی
که بهر فروش
یوسف داشتن بازارها
...

500x750_1591826..
500x750_1591826161222689.jpeg
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞


که از سر دلتنگی جوشید

سر ریز می شوند
من
می خوانمش
تو...

دیدگاه · 1399/03/19 - 21:42 در A-D-M 11 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

او نیامده بود کهبدهد
ببرد
از سر بازیگوشی
به شکستن قلکی می امد ... {-35-}


6 دیدگاه · 1399/03/19 - 21:27 در A-D-M 11 +
ROZ
ROZ
کاش
هرگز مادرم نفهمد
از درد بی درمانی که گرفته ام
دلتنگ کسی هستم
که می دانم
نمی اید

صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ