یافتن پست: #امیر_وجود

مهرسا
مهرسا
دوستم داشته باش
حتی اگر کوتاه
به قدر یک پلک به هم زدن
که دوست داشتنِ تو
تمام خوشبختی‌ من است


IMG_20211124_023100_022.jpg
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
حالت چقدر خوب مى‌شود ...
يكى پيدا شود، جنسش خالص باشد ؛
بگويد هستم ، از آن بودن‌هايى كه
هيچ وقت تمام نمى‌شود ...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
حالت چقدر خوب مى‌شود ...
يكى پيدا شود، جنسش خالص باشد ؛
بگويد هستم ، از آن بودن‌هايى كه
هيچ وقت تمام نمى‌شود ...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
عشق
از همانجايى شروع شد
كه حالمان
به هيچ چيز خوش نشد
الا
دوست داشتنش...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
عجيب نيست
عاشقش شدم كه بيايد
قهرش آمد
نبودنش آمد
نيامدنش آمد
خودش كه بايد بيايد نيامد
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
حواستان باشد
نگذاريد آمدن و رفتن آدمها
احساستان را
به ناگهانى ترين درد
بلا تكليفى تبديل كند
دوستت دارم از زبان
هر كسى شيرين نيست
گاهى اين جمله خطر مرگ دارد!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
به او بگوييد دوستش دارم
كسى كه حال مرا خوب مى‌فهمد
و یادم نمى‌کند..!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
یک روز یک جایی
عاشق کسی‌ میشوی که دوستت ندارد
حالا تمام دلتنگی های دنیا را هم که گریه کنی‌،
سبک نمیشوی!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
یک روز یک جایی
عاشق کسی‌ میشوی که دوستت ندارد
حالا تمام دلتنگی های دنیا را هم که گریه کنی‌،
سبک نمیشوی!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
عجيب نيست
عاشقش شدم كه بيايد
قهرش آمد
نبودنش آمد
نيامدنش آمد
خودش كه بايد بيايد نيامد
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
به جهنم كه نيستى
مگر اين همه آدم كه با همند
چه غلطى مى‌كنند؟
من سهم بودن آدمها را بخشيدم..
به تنهايى من قدم مگذاريد
اينجا كسى دلش نمى خواهد آدم ببيند!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
به جهنم كه نيستى
مگر اين همه آدم كه با همند
چه غلطى مى‌كنند؟
من سهم بودن آدمها را بخشيدم..
به تنهايى من قدم مگذاريد
اينجا كسى دلش نمى خواهد آدم ببيند!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
به جهنم كه نيستى
مگر اين همه آدم كه با همند
چه غلطى مى‌كنند؟
من سهم بودن آدمها را بخشيدم..
به تنهايى من قدم مگذاريد
اينجا كسى دلش نمى خواهد آدم ببيند!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
عجيب نيست
عاشقش شدم كه بيايد
قهرش آمد
نبودنش آمد
نيامدنش آمد
خودش كه بايد بيايد نيامد
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
عشق
از همانجايى شروع شد
كه حالمان
به هيچ چيز خوش نشد
الا
دوست داشتنش...
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ